Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1597
City and Library Madrid BITECA libid 1005 Biblioteca Nacional de España Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/10189 | Antic R-10189
Title of volume LIBRE | DE | CONSELLS Libre de Consells fet per | lo magnifich mestre Iaume Roig los | quals son molt profitosos y saludables, aixi pera regiment y orde de | ben viure, com pera augmentar la | devocio a la puritat y concepcio de | la Sacratissima Verge Maria
Imprint València 1561
Joan d' Arcos a la portada
València: Estudi general a la portada
Writing Surface Paper
Format 8au
Leaf analysis ff.: 150 (= I + 1 + [3]-130 + 17 + 2 + I)
Collation 1 A2/4 B-T8 V3 2
Page Layout 2 columnes (f. 8)
Size pàgina 142 × 91 mm (f. 8) caixa 125 × 74 mm columna 125 × 32 mm
Font humanística
Condition manquen els ff. 1-2, i el darrer dels divuit folis no numerats ubicats després del f. 130; aquests tres folis que manquen són restituïts per folis escrits a mà; errades a la foliació dels ff. 87, 110, 120; salts en la foliació dels folis del 111 al 114 i del 121 al 112
Binding moderna, en pell, amb llom decorat amb ferros daurats, tall decorat amb taques vermelles, i teixell de color vermell
Previous owners (in chronological order) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris al f. [1])
Note els folis escrits per una mà posterior s'equivoquen en la identificació de l'impressor:“estampat [lo manuscrit] en Barcelona per Iaume Cortey 1561” (f. [1]). Es persevera en aquest mateix error a l'hora d'elaborar la portada, dibuix fidel de l'edició barcelonina de 1561. Al verso del primer foli una mà a llapis, en francès, corregeix: “devraït etre en Valencia per Joan de Arcos a les spatlles del Studi general 1561. Titre au recte. Verse en blanc. p. 2 Onofre Almudeuer al lector - au Re au Verso comant du Prolech”.
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal