Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1594
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call Number R. 814 | Altre 1310563735 (electrònica) | Antic R. 1019
Title T. Kempis | Dela Imitació de Jesuchrist
Printed València [?] ,  1500 a quo   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: iii-ciiii (fol. antiga)ff.: IV + 1-99 + III
Collation a2/3 b-c8 d7 e-h8 i7 k-n8
Page Layout 28 línies1 columnes
Size relligadura 210 × 153 mm (pla anterior)
pàgina 200 × 140 mm (f. vii = f. 4)
caixa 150 × 95 mm (f. vii = f. 4)
Font gòtica
Pictorial Elements Orla decorada amb motius geomètrics (f. iii)
Caplletra xilogràfica de 10 UP al començament del text
Caplletres: gravades, decorades amb motius florals de 4 UP (f. 78v per exemple), i d'altres de 2 UP sense decoració (f. 89r per exemple), en manquen algunes per a les quals es va deixar espai en blanc
Condition Exemplar incomplet, manquen folis: ai, aiii, av (al primer quadern), i un foli al quadern d i un altre al quadern i. L'edició només conté els llibres primer al quart. Errades a les signatures: repeteix cii, ciij (per ciiij). Errades a la foliació: xxiiii per xxiii; manquen vi, xxxii i lxxii. Al marge inferior extern hi ha una foliació moderna feta a llapis. En bon estat de conservació, malgrat algunes taques d'humitat (Sabaté 2003). Restauració molt recent. Segons la directora de la biblioteca (Montse Guix Anfruns), aquesta restauració es va fer al monestir de St. Pere de les Puel·les. Aquestes restauracions es van fer entre les dècades de 1990 i 2000 (i no pot ser posterior a l’any 2008, any que van inaugurar aquest nou edifici i data des de la qual no reben subvencions per a restauracions). Aquesta descripció divergeix de la Sabaté 2003 com a conseqüència d’aquesta restauració. Ha estat netejat (veure per exemple el segell de l’Ajuntament de Ripoll del f. 1r), malgrat que encara es conserven algunes anotacions a tinta (ff. 46v, 47r, 49r de la foliació moderna). No hi ha restes de taques d’humitat i molts folis han estat restaurats amb la tècnica d’afegir pasta de paper en els punts afectats pel pas del temps.
Binding Disposava d'una relligadura en pergamí flexible, desenganxada (Sabaté 2003). Actualment té una de moderna feta quan es va restaurar, de pergamí. Als plans es veuen els nervis de cuir.
History of volume Adquirit 1931
Previous owners Toni Pau Morgall [?]   (ex-libris de molt mal llegir a l'interior de la coberta en pergamí: "Aquest libre es den toni pau morgall [?]")
Lambert Mata, bibliòfil   1931 mort
Ripoll: Ajuntament   1931 a quo (segells ff. iii, xiii)
Associated persons Firma al f. 46v: Pere Fontcuberta (Floruit 1801 - 1900)
Firma als ff. 49r, 61v, 28r (dos cops), amb variants del cognom: Juan Fontcuberta (Floruit 1833 ca.)
Note Anotacions a ploma als ff. l, li, liii i lxv, del s. XIX.

Anotacions que esmenten persones:
f. 28r: “J[uan Fo]ntcuberta”, “Juan Fontcubertars”
f. 46v: “Pere Fontcuberta”
f. 49rcapgirat: “Juan Fontcubertacs | […] de janer de 1833 Amich Anclo[.]s”
f. 61v capgirat: “Juan Fontcubertars […] | 19 de Janer de 1833 Amich Anclo…”


Al marge inferior intern hi ha una foliació moderna feta a llapis, que omet els folis perduts.
Internet http://www.bibgirona.cat/regira/repositori/ripoll/search?f=&lang=ca&w=814 vist 2017-10-22
References Descrit per: Capdevila Arrizabalaga (2017), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll , n. 20 R. 814
Internal Description Number of texts: 1