Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1590
City and Library Madrid BITECA libid 1005 Biblioteca Nacional de España Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/13778 | Antic R-13778
Title of volume Consulado | de Mar | BARCELONA | 1509 [sic]
Imprint Barcelona 1502-09-14
Johannes Luschner
Writing Surface Paper
Format Foli petit
Leaf analysis ff.: (= I + 6 + i-[c] + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation *6 a-c8 d3/3 e-m8 n4
Page Layout 2 columnes (f. 2)
Size pàgina 242 × 182 mm (f. 2) caixa 210 × 147 mm columna 210 × 68 mm
Font gòtica
Watermark gotim de raïm (ff. 4 prel-100)
Pictorial elements paràgrafs iniciats majoritàriament amb caplletres de tres unitats de pauta, no decorades; en ocasions, caplletres de 5 unitats de pauta amb decoracions vegetals; a més, en el f. [89] es veu una caplletra decorada de 10 unitats de pauta; hi ha gravats als ff. 1 prel., [89] i [100]: el primer, que representa un vaixell, ocupa gairebé tota la portada, mentre que el gravat del f. [89], amb una dimensió de 10 unitats de pauta, representa la figura del rei amb corona i ceptre; finalment, la Verge donant el pit al Nen Jesús, voltat de sanefes, estan representats en el gravat del f. [100]; algunes caplletres sense gravar
Condition manquen els ff. 28-29 i [101]; els ff. preliminars i 89-100 estan sense numerar; mateixes errades a la foliació que l'exemplar principal; és en blanc el f. 6v preliminar. En bon estat, la cisella del relligador ha tallat el marge superior i no es pot veure part de la foliació
Binding moderna, en pergamí sobre cartó, amb llom de quatre nervis, tall decorat amb taques verdes, i teixell de color vermell
Previous owners (in chronological order) Ramón Foguet y Foraster (Canonge)
Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 446