Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1584
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 534
Title [Petrar]cha coment. en Valen.
Petrarca | comentat en Valencia
Copied 1451 [?] - 1500   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 256 (= III + 1-250 + II) (guardes inicials i finals de l'època de la relligadura)
Collation 1-2410 251; reclams verticals descendents al marge interior inferior fins al quadern catorzè (f. 149), a partir d'aquí reclam horitzontal situat cap al marge dret, que progressivament es desplaça vers al centre del foli
Page Layout 30 línies (f. 3)
Size pàgina 295 × 206 mm (f. 3)
caixa 184 × 115 mm
Hand gòtica amb influència de la humanística, diverses mans
Watermark mà amb flor (al cos del volum, especialment als quaderns primer a desè, però també més endavant;)
església (des del quadern onzè, de vegades combinada amb la mà;)
creu inscrita dins d'un òval entre les lletres “F F” (a les guardes,) (del tipus Briquet 5695 però de mides i lletres diferents, Milano: 1560 i Piccard XI II 661 que amb les lletres “B F” es doc. a Madrid: 1564)
Pictorial Elements caplletres sense fer, encara que al f. 1 es veu el dibuix de la primera a mina de plom, amb lletres de guia als espais en blanc; alguna rúbrica en gòtica fracta de mòdul més gran feta amb la mateixa tinta que el text (p. e. f. 50); el text italià s'ha copiat amb tinta vermella i els mots llatíns, noms de les virtuts cardinals, autoritats clàssiques i les disciplines van subratllats també en vermell
State a punta seca, amb línies de guia per als renglons; primera línia de justificació escrita i quatre perforacions rodones situades molt a prop dels talls, visibles molt poques vegades
Condition lleus taques d'humitat i forats en alguns folis fets pels corcs. Errades a la foliació: un foli sense numerar després del 119, que marquem com 119bis
Binding de la biblioteca, en pergamí amb solapa, amb forats d'haver dut cordes per relligar el manuscrit; tall del relligador en vermell
History of volume Adquirit 1897-04-21
Previous owners Joan Vic i Manrique de Lara, Bisbe de Ciutat de Mallorca [1573 - 1604]   (ex-libris al f. 1: “Est d. jo. Vich [?] episcopus maioricensis”)
València: Sant Jeroni  
Miquel Victorià Amer  
Associated MSS/editions manid 1585 MS: Barcelona: Ateneu, II. 1491 - 1500. Bernardo Ilicino, Trionfi de Petrarca amb Comentaris (tr. Desconegut), traduït 1374 a quo - 1500.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1585 MS: Barcelona: Ateneu, II. 1491 - 1500. Bernardo Ilicino, Trionfi de Petrarca amb Comentaris (tr. Desconegut), traduït 1374 a quo - 1500.
Note alguns passatges enquadrats amb tinta o amb senyals marginals de lectors (p. e. ff. 60-62); també es troba algun afegit marginal del propi copista (p. e. f. 61v). El manuscrit és la segona part de l'exemplar conservat a l'Ateneu que en un moment i per causes que es desconeixen es migpartí després que el tingués Amer
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 448-49
Soriano (1998), Inspecció personal
Soriano (1996), Inspecció personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 149
Nicolau d'Olwer (1928), “Manoscritti catalani dei Trionfi del Petrarca”, Studi Medievali 186-8
Internal Description Number of texts: 1