Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1580
City and Library Bordeaux Bibliothèque Centrale. Mériadeck
Collection: Call Number 568 | Antic 804
Copied 1411 - 1440 [?] (filigranes)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 107 (= I + 1-105 + I)
Collation 1-812 96/3; reclam horitzontal al peu de la segona columna, alguna vegada entre un parell de comes vermells
Page Layout 2 columnes30 línies (f. 8 i en general a tot el volum)31 línies (f. 10rb) 32 línies (f. 28)
Size pàgina 281 × 208 mm (f. 3)
caixa 181 × 126 mm (f. 8)
columna 182 × 56 mm (f. 8ra)
Hand una sola mà gòtica cursiva de la primera meitat del s. XV
Watermark tisores (als ff. 1-96, set primers plecs,) (Briquet 3661, Venezia: 1438 i Valls Wat. 1788, Olot: 1416;)
carro de dues rodes (als ff. 97-104, darrer plec complet,) (no està documentat a Briquet ni a Valls;)
carro de dues rodes (variant de l'anterior) (al f. 105,) (semblant a Briquet 3544, Lucca: 1434 i 1463-79, Damme: 1452-56, Lille: 1456-74, Roma: 1459-60, Ulm: 1473 i semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429 i 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439)
Pictorial Elements caplletres en vermell amb decoració afiligranada en blau, hi manda la primera, que havia de ser una caplletra historiada; les rúbriques i els noms d'“Ypocras” i “Galien” que encapçalen cada aforisme són en vermell i la primera o les dues primeres paraules de cada aforisme i del seu comentari apareixen en tinta negra amb ombra vermella; també hi trobem inicials amb tocs de vermell i el vermell ha servit també per fer esmenes
State justificació a mina de plom, amb la priemra línia escrita i sense senyals visibles de perforacions
Condition foliació aràbiga del s. XV o XVI centrada al marge superior; al verso de cada foli hi figura una xifra aràbiga que indica el número corresponent al llibre dels Aforismes. El foli de guarda preliminar és modern. Hi ha algunes taques d'humitat i forats de corcs que no afecten la lectura del text, com per exemple el deterior que afecta l'angle inferior dret del f. 67. S'han perdut els tres folis finals del darrer quadern, que probablement eren en blanc. Els folis de guarda són de paper modern i estan enganxats als fulls de guarda de la relligadura (decorats amb aigües)
Binding holandesa, de cartó i paper, del s. XIX, força deteriorada
Previous owners Pyeyre Brogente (Floruit 1500 [?] - 1525 [?])   (f. 23: “Resu de Pyeyre Brogente”)
Bordeaux: Universitat [?]  
Associated persons potser el llibre va pertànyer a un mestre català de la Facultat de Medicina de Bordeaux, autor d'un comentari a Hipòcrates: Gabriel de Tàrrega, metge (1468 ca. - 1536 d.)
Note hi ha unes poques correccions al marge, que esmenen oblits de la còpia (veg. f. 95v. El manuscrit ja era a la biblioteca de Bordeus el 1864; no es coneix la seva procedència, però un altre manuscrit d'Hipòcrates en llatí de la biblioteca, també del s. XV, prové de l'antic convent de Carmelitans, que era la seu de la Universitat
References Crosas López (2003), Inspecció personal
Reproducció parcial dels Aforismes d'Ipocràs de la Biblioteca de Burdeus, Ms. 568 (2003)
Hipòcrates et al. (2000), Aforismes. Traducció catalana medieval 14-8
Gómez Pérez (1954), “Manuscritos españoles en Burdeos”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 483
Couderc (1894), Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Bordeaux 282
Internal Description Number of texts: 2