Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1575
City and Library Oviedo BITECA libid 1034 Biblioteca de la Universidad Biblioteca de la Universidad
Collection: Call Number A-358 | Antic R. 32.496 | Antic 189
Title of volume CANCIO | NERO | ESP.
Imprint Toledo 1527-05-12
Ramón Petras
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: I + 8 prel. + i-clxxxix + cxcv-cxcviij + [ccvii] + I
Collation +8 A-Z8 AA1-6 BB3-6 C8 (només el f. 8)
Size pàgina 286 × 208 mm (f. 173)
Font gòtica
Watermark mà amb flor cercles dos cercles amb les lletres “A” i “F”, al damunt una creu (als ff. de guarda)
Pictorial elements Altres: portada a dues tintes i al peu del centre escut sostingut per dos homes salvatges Caplletres: caplletres gravades de tres unitats de pauta
Condition amb taques d'humitat que afecten especialment el centre del plec. Del quadern final només roman el darrer foli, amb el registre i la marca de l'impressor. Folis preliminars sense foliar; errades a la foliació: xxiii (per 22), liii (per 54, aquest error no hi és a l'exemplar principal), lxxiii (per 74), lxxxii (per 88), cxlj (per 142), cliiij (per 153, aquest error no hi és a l'exemplar principal), clxxxij (per 181); errades a les signatures de quadern: D ii (per D iij)
Binding del segle XVII, en pell vermella sobre cartó, i amb escuts diferents a cadascun dels plans; una tira amb motius vegetals envolta els plans, amb florons als angles. El llom té quatre nervis i florons senzills als entrenervis. Tall daurat i gravat. Foli de guarda inicial i final de l'època de la relligadura
History of volume Adquirit 1935
Previous owners (in chronological order) A. Heredia (Floruit 1899) (a ploma, en una guarda: “1899 A. Heredia”)
Ramiro Núñez de Guzmán, 2n. Duque de Medina de las Torres (escut gravat als plans)
Roque Pidal y Bernaldo de Quirós, bibliòfil (es conserva amb el volum una fitxa antiga de Roque Pidal)
Note registrat el 1946-04-08 procedent de la “Caja Fuerte del Monte de Piedad” com molts altres volums del fons Pidal. Anotacions marginals de mà maldestra, per exemple al f. 111, i amb lletra acurada al f. 195ra. Al f. 198vb subratllat al text “adiuas” i nota al marge: “Adive en Portugues”; al f. 198vc subratllat “Cohen” i al marge “Saderdote entre Judios. Cohen”; al f. 197rb al text “Tora” i a sota, interliniat, el mot en lletres hebrees. Són les “coplas del Ropero”. Nota a ploma al f. iii, amb lletra del XVII: “Con palabras esgañosas…”. Al f. 2 prel. al marge inferior “Saco este Cancionero Hernando del Castillo”. Al peu del foli final, capgirada, anotació a ploma del s. XVII
References (most recent first) Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 277 , n. 130
Rodríguez Álvarez (1998), Tesoros Bibliográficos de Asturias 207 (reprod. rellig. i portada)
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Avenoza (2008), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal