Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1571
City and Library Madrid BITECA libid 1005 Biblioteca Nacional de España Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/3239 | Antic R-3239 | Antic 129-8
Title of volume CANCIONERO | GENERAL | ANVERS | 1557
Imprint Antwerpen 1557
Martín Nucio
Writing Surface Paper
Format 8au
Leaf analysis ff.: 415 (= III + 8 + 1-402 + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a8 A-V8 X2/4 Y-Z8 Aa-Kk8 Ll3/4 Mm-Vv8 Xx2, Zz0/1, Aa-Cc8
Page Layout 1 columnes (f. 2) 2 columnes (f. 302)
Size pàgina 154 × 97 mm (f. 2) caixa 137 × 57 mm pàgina 154 × 98 mm (f. 302) caixa 138 × 82 mm columna 138 × 40 mm
Font humanística
Condition manquen els ff. 162-163, 275, 357-377; els ff. 18, 170, 172, 209, 265, 387, 396 i 398 estan numerats erròniament
Binding moderna, en pell, amb ferros daurats i tall també daurat
Note degut a alguna censura, estan ratllats part dels textos dels ff. 6 prel., 161, 164, 274, 276, 339-340. En ocasions hi ha versos subratllats per antics lectors (vid. f. 1v, 2v. Entre els ff. 386 i 387 es veu un taló. En alguns folis hi ha taques de tinta (p. ex., ff. 114-118).
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000106020&page=1 vist 2014-08-06
References (most recent first) Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Crosas López (2009), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal