Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1569
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call Number Ms. 276 | Antic 278
Title SERMONES | SANCTI VINCENTII | FERRER | III
Ser.ni Dnj […] SVI
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + VI prel. + 1-256 + II (fol. moderna)ff.: i-ccxxxviij (fol. antiga)
Collation 1-168 177
Page Layout 32 línies (f. 4)27 línies (f. ii (taula))
Size pàgina 218 × 146 mm (f. 4)
caixa 168 × 100 mm
caixa 170 × 125 mm (f. ii (taula))
Hand semigòtica coetània de la principal, però diferent: les astes descendents són més esmolades, restes de bastarda
Watermark altres difícils de distingir
Pictorial Elements Altres: sense decoració; només rúbriques i alguna cita en gòtica formada
Rúbriques rúbriques i alguna cita en gòtica de forma
Other features Justificació: volum sense justificació excepte la taula, amb tres línies perpendiculars que marquen el marge esquerre de les columnes
Perforacions: una perforació visible a l'extrem superior de la línia central
Reclams: horitzontals al marge inferior intern, excepte en els dos darrers quaderns
Condition la tinta força àcida ha enfosquit l'espai d'escriptura i en alguns punts molt concrets ha foradat el paper, sense dificultar la lectura. En blanc els ff. I, IIIv, IVv-VIv, 95v, 96r-v, 253-54 i 256. Foliació antiga en xifres romanes que no inclou els dos darrers quaderns que contenen una obra posterior; una foliació moderna en llapis vermell i xifres aràbigues comença al f. 241 pel número 239 i segueix correlativament fins a la fi
Binding moderna, en pergamí sobre cartó a imitació de les relligadures antigues. Guardes de paper d'aigües en blaus
History of volume Adquirit 1490 ca.
Note Força anotacions marginals (només assenyalarem les que apareixen al començament de cada text). Conté vuitanta-vuit sermons, a partir del f. 245 conté extractes en llatí i alguns fragments en llatí i castellà, la resta en català. El quadern final, que no té sermons de Vicent Ferrer, fou copiat per tres mans diferents, molt cursives. En el darrer foli hi ha el que sembla una oració a la Verge (en llatí).

Aquest manuscrit és el 278 de Sanchis Sivera.
References Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Tractat a: Requesens i Piquer (2007), “Hug de Balma (s. XIII) en català (s. XV): la seva Theologia mystica en el Tractat de contemplació de Francesc Eiximenis i edició del pròleg traduït”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Códices de la Catedral de Valencia. Segunda edición, refundida y notablemente aumentada 201
Tractat a: Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:10-13
Internal Description Number of texts: 70