Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1567
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call Number Ms. 273 | Antic CCLXXV
Title SERMONS | DE | SANT VISENT FERRER | CUARESMA DE 1413
Copied 1413 a quo - 1500   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 4 s/n + i-cccl + 2 s/n + II (fol. antiga)ff.: II + 4 + i-cccxiiii + 315-316 + II (fol. esmenada)
Collation 1-2016
Page Layout 29 línies (f. ij)
Size pàgina 208 × 141 mm (f. ij)
caixa 147 × 88 mm
Hand diverses cursives gòtiques amb moltes abreviatures
Watermark carro (folis prel.)
Pictorial Elements Altres: sense cap mena de decoració, llevat que alguns sermons comencen amb alguna paraula amb lletra de mòdul més gran; espai en blanc per a rúbriques davant de cada sermó
Other features Justificació: tabel·liònica, a les línies de justificació verticals
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia escrita per a les mides
Perforacions: sense perforacions visibles
Reclams: verticals ascendents fent caixa amb el marge dret
Condition foliació antiga a ploma en tinta vermella, en xifres romanes, tallada pel relligador; n'hi ha una altra de moderna en tinta vermella situada també a l'angle superior extern. Els marges dels folis es troben deteriorats per les humitats i els verms i en alguns folis la tinta traspassa, però en general l'estat és bo. Els ff. v, vi i 253-254 són en blanc
Binding moderna (segurament del s. XIX), pergamí sobre cartó, llom amb teixell de pell vermella i daurats per al títol de l'obra
History of volume Adquirit 1490 ca.
Note algunes anotacions marginals en llatí i manícules que assenyalen passatges; conté cinquanta-tres sermons
References Facsímil: Microfilm del ms. 276 de la Catedral de València. Sermonari de sant Vicenç Ferrer (1990)
Tractat a: Schib (1976), Els sermons de Sant Vicent Ferrer 325-36
Tractat a: Chabás (1902-03), “Estudio sobre los sermones valencianos de San Vicente Ferrer”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Catalogat a: Aleixandre et al. (1997), La ciutat de la memòria. Els còdexs de la catedral de València. Museu de Belles Arts de València, del 17 de setembre al 17 de novembre de 1997 [exposició] 158-161
Tractat a: Perarnau i Espelt (1984), “Un altre volum manuscrit català perdut: el de Pistoia, Biblioteca Febroniana 314”, Arxiu de Textos Catalans Antics 7
Tractat a: Ferrer et al. (1975), Sermons 6:7-8
Tractat a: Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma
Tractat a: Mateu y Llopis (1955), “Observaciones paleográficas sobre los manuscritos de los sermones de San Vicente Ferrer de la Biblioteca de la Catedral de Valencia”, Anales del Centro de Cultura Valenciana
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Códices de la Catedral de Valencia. Segunda edición, refundida y notablemente aumentada 199
Tractat a: Ferrer et al. (1932-34), Sermons
Tractat a: Ferrer et al. (1927), Quaresma de Sant Vicent Ferrer. Predicada a València l’any 1413. Introducció, notes y transcripció per…
Internal Description Number of texts: 54