Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1565
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/7811 | Antic 7811 | Antic V-205
Copied València ,  1476 - 1500 (la part principal del mss.)   
1501 - 1550 (la part final)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 547 (= 4 + 7 + 4 + 1-532)
Collation 122 240 325/26 4-544 622/24 746 826 98 102
Page Layout 1 columnes34 línies (f. 2 prel. primera unitat)34 línies (f. 2 segona unitat)32 línies (f. 7 tercera unitat)36 línies (f. 166 cinquena unitat)60 línies (f. 402 sisena unitat)31 línies (f. 445 setena unitat)36 línies (f. 474 vuitena unitat)37 línies (f. 485 novena unitat)37 línies (f. 497 onzena unitat)33 línies (f. 503 dotzena unitat)
Size pàgina 285 × 207 mm (f. 2)
caixa 214 × 155 mm (f. 2 prel. primera unitat)
caixa 217 × 150 mm (f. 2 segona unitat)
caixa 220 × 150 mm (f. 7 tercera unitat)
caixa 222 × 154 mm (f. 166 cinquena unitat)
caixa 214 × 155 mm (f. 402 sisena unitat)
caixa 205 × 140 mm (f. 445 setena unitat)
caixa 203 × 175 mm (f. 475 vuitena unitat)
caixa 243 × 153 mm (f. 485 novena unitat)
caixa 231 × 105 mm (f. 491 deuena unitat)
caixa 225 × 145 mm (f. 497 onzena unitat)
caixa 227 × 132 mm (f. 503 dotzena unitat)
Hand semigòtica diverses mans, algunes de la fi s. XV; la majoria s. XVIcursiva gòtico-humanística (a la primera unitat)cursiva posterior a l'anterior i més desacurada, però de característiques semblants (a la segona unitat)cursiva més ampla i desacurada i més influïda per la bastarda (a la tercera unitat)cursiva de la segona meitat del s. XV (a la quarta unitat)gòtico-humanística de mòdul menut (a la cinquena unitat)de tipus semblant i mòdul més apretat (a la sisena unitat)més influïda per la cortesana (a la setena unitat)gòtica cursiva castellana (a la vuitena unitat)humanística influïda per la gòtica (a la novena unitat)lletra personal i maldestra de finals s. XV (a la decena unitat)lletres de finals s. XV i inicis XVI (a la resta del volum)
Watermark mà amb estel amb les lletres “M J” al palmell i al canyell una “M” dins d'un cercle (al f. 10,) (semblant a Briquet 10758, Barcelona: 1519;)
estel dins d'un cercle (al f. 18,) (del tipus Briquet 6077, Palermo: 1459, Roma: 1459, Venezia: 1460-71, Ratisbona: 1464-72, Fabriano: 1457)
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Tocs de color vermell en algunes lletres
Other features Reclams: alguns amb reclams verticals arrenglerats amb el marge interior de la segona columna del verso, llevat d'un al f. clxxxii, que és horitzontal i centrat; a les unitats segona i tercera reclam vertical, a la cinquena reclam horitzontal centrat, però a partir del f. 328 horitzontal a la part dreta, al f. 348 reclam vertical altre cop, la resta sense reclams
Signatures: són visibles les signatures de quadern alfabètiques, una vocal a l'inici de cada quadern seguida per la paraula “fecho”/“hecho'
Condition molts folis sembla que han estat tallats; abans i després de la taula hi ha quatre folis en blanc; malgrat algunes taques d'humitat, exemplar en bon estat de conservació. Són en blanc els ff. 8-12v preliminars
Binding renaixentista, del s. XVI, tafilet negre sobre fusta, talls tintats de vermell, feta per un relligador francès, bé a la Catalunya Nord, bé a l'Aragó
Previous owners Diego Vique, Comte de Cervelló   ( V.205) (ex-libris al f. 1: “este libro es de don Diego Vi[..]que” i també a l'interior del pla anterior: “del conde de Cervellón V.205”)
Associated MSS/editions manid 2173 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/7809. 1591 ca. - 1600. Desconegut, Lletres i actes de batalla, escrit 1400 - 1500.
Other associations MSS or Printed Editions manid 2173 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/7809. 1591 ca. - 1600. Desconegut, Lletres i actes de batalla, escrit 1400 - 1500.
Note es tracta d'una miscel·lània de lletres de batalla que té una còpia en el Ms. 7809 de la mateixa biblioteca; es distingeixen al menys 14 unitats codicològiques diferents. Esmentem només les peces que semblen més interessants de la col·lecció, més endavant s'enumeraran totes i cadascuna d'elles (conté almenys 131 desafiaments).

Primera unitat: taula, pautat maldestre a punta de carbó, amb la primera línia trepitjada, no es veuen perforacions; segona unitat ff. 1-5 punta seca, primera línia escrita i sense perforacions visibles; tercera unitat: ff. 5v-77, a punta seca amb la primera línia escrita, a partir del f. 78 i fins al 156v la pauta delicada va substituïda per una altra de maldestra a punta de plom, amb la primera línia escrita i també sense perforacions visibles; quarta unitat ff. 167-163: sense caixes assenyalades; cinquena unitat ff. 164-398 a punta seca, amb la primera línia escrita i no es veuen perforacions; sisena unitat: ff. 399-441 a punta de carbó, primera línia escrita i sense perforacions; setena unitat ff. 442-473, no es distingeix el tipus de pautat, que podria ser a punta seca i considerarem, per tant, la primera línia escrita, tampoc es veuen perforacions; vuitena unitat: ff. 474-481, no es veu la pauta, primera línia escrita; novena unitat ff. 481-490 pauta tabeliònica que marca el marge esquerre, primera línia escrita, sense perforacions ni marge a la dreta; dècima unitat: ff. 491-494 pauta tabeliònica, primera línia escrita, sense perforacions; onzena unitat ff. 494v-500 no es respecta l'estreta pauta; dotzena unitat ff. 502-528 pauta a punta de carbó, primera línia escrita; tretzena unitat ff. 529-531 sense pautar; catorzena unitat f. 532 sense pauta marcada
References Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 69-72
Facsímil: Microfilms del ms. 7811 de la BNM. Lletres (2000)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Gonzalo Sánchez-Molero (2004), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Descrit per: Faulhaber (1991), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Alturo i Perucho (1988), “Els estudis sobre fragments i membra disiecta de còdexs a Catalunya. Breu estat de la qüestió”, Revista Catalana de Teologia 438
Tractat a: Riquer (1963-68), Lletres de batalla. Cartells de deseiximents i capítols de passos d'armes 1:127 , n. Ms. B
Tractat a: Gili i Gaya (1947-48), “Flor de cavalleria”, Estudis Romànics 136-9
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 62-5
Internal Description Number of texts: 103