Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1559
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 754/1
Title Constitucions | de Cathalunya | Tomic | histories | e Conquestes | de | Catalunya
Printed Barcelona ,  1494-05-30 by Johannes Rosenbach     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-128 + II (guardes modernes)ff.: 1 + i-xxvii (primera obra)
Collation a8 b6 c8 d6 (primera obra)
Page Layout 38 línies (f. c8)
Size pàgina 289 × 205 mm (portada)
caixa 186 × 125 mm (f. c8)
Font gòtica
Watermark columna amb creu (al f. 30)
Pictorial Elements presenta la marca de Rosenbach després del colofó; escut amb les armes d'Aragó a la portada i al primer foli, orla gravada amb decoració vegetal, animal i amb bèsties fabuloses, la rúbrica és en tinta vermella; grans caplletres gravades; la segona obra, relligada en aquest volum, va precedida de l'escut de Barcelona imprès en tinta vermella
Condition són en blanc el verso de la portada i els ff. 28v-31r, el verso del foli final de la primera obra i els que la separen de la segona amb filigrana del canelobre, el f. 35r-v (=a1 de la segona obra), el 125v i el 128r-v. Errades a les signatures: a1 sense signatura i d4 (per d3). Existeix una foliació antiga, posterior a l'edició, que no compta la portada, feta amb xifres romanes al s. XVI. Exemplar en bon estat però amb algunes taques
Binding moderna, en pergamí sobre cartó, amb guardes de paper d'aigües
History of volume Adquirit 1919
Previous owners Ferran de Sagarra i de Siscar, historiador (1853-08-19 - 1939-03-30)   1939
Associated MSS/editions manid 1868 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 754/2. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-06-04. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1779 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 754/3. València?:, 1476 - 1525. Desconegut, Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres, escrit 1301 - 1495.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1779 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 754/3. València?:, 1476 - 1525. Desconegut, Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres, escrit 1301 - 1495.
manid 1868 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 754/2. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-06-04. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
Note donatiu de la col·lecció de F. de Sagarra. En aquest volum s'han relligat plegats dos incunables i un text manuscrit que comença al verso del darrer foli del segon imprès. Cada obra duu la seva pròpia numeració, marcada per la signatura dels quaderns als incunables i que es pot trobar a la col·lació. Els ff. 126v-127v tenen anotacions posteriors. Anotacions marginals de lectura referents al text, mà del s. XVI
References Avenoza (2003), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'ed. de les Constitucions de 1493, ed. 1494, exemplar BdC Ms. 754 (1) (2003-06)
Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 57-8 , n. 36
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 256 , n. I-86
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1293
Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 28-29 , n. VII
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 168
Pellechet (1897-1909), Catalogue général des incunables des Bibliothèques publiques de France 3:30-1 , n. 3948
Haebler (1897), The early printers of Spain and Portugal , n. pl xxx, réduite
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 4


Copy no. 1 BITECA  copid   1414
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number Esp. 3 Fol
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 34 (= III + 28 + III)
Collation a8 b6 c8 d6
Size pàgina 287 × 205 mm (a iii)
Font gòtica
Pictorial Elements rúbrica en vermell; com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, exemplar sense foliar. Errades a la foliació: com les de l'exemplar principal
Binding en pell marró amb ferros en sec, d'estil renaixentista, de bandes rectangulars concèntriques decorades amb motius vegetals, al centre un floró entre dos medallons amb caps humans
Previous owners Jaume Espona i Brunet, bibliòfil   (ex-libris enganxat a l'interior de la coberta anterior: “Jaume Espona”)
Associated MSS/editions manid 2665 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 3 Fol (2). 1491 - 1550. Desconegut, Excel·lents propietats de la flor del romaní, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
Note nombroses anotacions marginals fetes a ploma, alguns dibuixos. La part inferior del f. d 6 està ocupada per la còpia a tinta (mà del s. XVI) d'una recepta (Propietats del romani); d'una altra només s'ha copiat el títol dins d'una filactèria “Oli de balcem” (vegeu MANID 2665); d'altres anotacions ocupen bona part de la portada (recto i verso) i del verso del foli final
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/160222http://cataleg.bnc.cat/record=b1037307~S13*spihttp://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/enquadernac/id/735 vist 2017-05-29 vist 2017-05-29 vist 2017-05-29
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Avenoza (2003), Inspecció personal
Reproducció de les propietats del romani, segons còpia a l'incunable Esp 3 Fol. f. d 6 (també reprod. de l'explicit del colofó i la marca d'impressió) (2003)


Copy no. 2 BITECA  copid   1135
City and Library London The British Library
Collection: Call Number IB.52544
Title of volume CONSTITUTION | DE | CATALUNYA || BARCELONA | 1494
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 31 (= II + 1 + i-xxvij + II)
Collation a8 b6 c8 d6
Size pàgina 290 × 210 mm (f. ii)
caixa 190 × 126 mm
Font gòtica de diverses mides
Pictorial Elements Caplletres: gravades amb decoració vegetal, de sis unitats de pautat; altres, de tres i cinc UP, sense fer, amb lletres de guia
Orla de quatre peces, gravada amb decoració vegetal la superior i la lateral interior, vegetal, humana i bèsties l’externa; i la inferior, amb l’escut i els dos lleons rampants de Spindeler (al f. ii)
Rúbriques en vermell
Altres: armes d'Aragó sota el títol: “Constitutions de Cathalunya” (al f. iv)
Condition sense foliació impresa, hom n'hi afegí una d'antiga, a ploma, en xifres romanes. Errades a les signatures de quadern: d iiij (per d3)
Binding relligadura moderna de cartó dur coberta de pergamí
History of volume Adquirit 1902-10-14 (segell de dates al f. 1 amb el títol i les armes i al verso del darrer foli de la taula)
Previous owners Leo S. Olschki, bibliòfil   ( 22336) (ex-libris “Bibliothecae Veneti” a l'interior de la guarda)
Note algunes notes marginals i passatges subratllats. Al f. xxvij colofó amb marca de Rosenbach. Imprès 30-maig-1494
References Soriano (2009), Inspecció personal
Soriano (1997), Inspecció personal
Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971) 10:10


Copy no. 3 BITECA  copid   1136
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call Number Rés. F. 682 | Antic F.7711; F.1724
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-28
Collation a8 b6 c8 d6
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal; caplletres de 5 i 6 unitats de pauta gravades, amb decoració vegetal, algunes sense executar. Rúbrica en vermell
Condition manca la portada; sense foliació impresa. Errors a les signatures de quadern: diiij (per d3)
Previous owners Paris: Bibliothèque Royale   (segell al foli c2 i al verso del darrer foli)
Note no es pot consultar l'incunable; la descripció s'ha realitzat a partir del microfilm. Al foli de guardes, al verso, antigues signatures i referències anotada a Vindel (Vindel I, 92). Foli al portada. Títol més escut de l'Àliga amb escut. Damunt del títol, segell de la Biblioteca Regia. Sota el títol, anotació a ploma: “Balig dins Ad”. Al verso, l'escut fou ratllat amb llapis. Al foli final, després entre el colofó i la marca de l'impressor, anotat a ploma “Balifel. sis .Ad.”
References Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 60.355
Soriano (2006), Inspecció personal
Delteil et al. (1918-34), Annuaire de ventes de livres. [Manuscrits. Relivres armoriées]. Guide du Bibliophile et du livraire 122:166-168
Pellechet (1897-1909), Catalogue général des incunables des Bibliothèques publiques de France 3:30-31 , n. 3948


Copy no. 4 BITECA  copid   1137
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call Number BEV:: Inc. 92 | Antic 142 Catàleg 84
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 13 (= III + 1-5 + V)
Size pàgina 286 × 210 mm (f. a ii)
caixa 186 × 125 mm
Font gòtica
Watermark no es pot distingir
Pictorial Elements títol en vermell; caplletres gravades decorades amb motius vegetals; al f. 1 orla amb decoració animal i vegetal, que a la part inferior té dos lleons amb un escut i, al voltant, una orla amb el nom de l'impressor: “NICVLAV SPINDELER”
Condition només es conserven els ff. a ii - a vi; encara que el volum està restaurat, l'estat és lamentable, al f. 2 li manca una quarta part (marge inferior) i de la resta els marges es troben en molt mal estat; malmès per la humitat
Binding moderna, tot aprofitant unes cobertes velles de pergamí
Note manquen la portada i la meitat inferior del full a2; la signatura antiga es troba a la coberta de pergamí. Abundants anotacions marginals en castellà
References Soriano (2002), Inspecció personal
Altés i Aguiló et al. (2000), Catàleg dels incunables de la Biblioteca Episcopal de Vic 40 , n. 67