Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1558
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 9-VII-30
Title CONSTITUCIONS | DE CATAHLUNYA
Printed Barcelona ,  1494-02-14 by Johannes Rosenbach     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 32 (= II + 28 + II)
Collation a8 b6 c8 d6
Page Layout 38 línies (f. c viij)
Size pàgina 300 × 200 mm (f. a iij)
caixa 186 × 125 mm (f. c viij)
Font gòtica
Watermark altres no són visibles
Pictorial Elements Orla títol en vermell i orla de quatre peces amb escenes de guerra entre animals fabulosos i homes salvatges i també escenes de caça (al f. a ij)
Caplletres: amb decoració vegetal, en manquen algunes, assenyalades per minúscules als espais deixats en blanc
Altres: escut dels Reis Catòlics (a la portada)
Altres: marca de l'impressor (després del colofó)
Condition en molt bon estat. Exemplar sense foliació antiga; n'hi ha una de moderna feta a llapis que posa el núm. al primer foli de cada quadern. El f. 1 és en blanc i els 27 següents van sense numerar. Errades a les signatures: a1 sense signatura. Guardes modernes
Binding moderna, en pergamí
Previous owners Marià Aguiló i Fuster, poeta  
Other associations MSS or Printed Editions manid 1039 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.II.12. 1481 a quo - 1500. Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Corts i Capítols de Montsó, promulgat 1389-12-01.
Note al peu del f. a i, ratllat: “Eson les bulles del san[ct drap]”; al capdemunt, també a ploma, però sense ratllar: “Anno M ccc L xxxx iij”. Probablement l'impressor Rosenbach va comprar la planxa de la portada a Spindeler
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/5468http://cataleg.bnc.cat/record=b1388239~S13*cat vist 2017-05-29 vist 2017-05-29
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Escobedo (1996), Typographica. L'edició catalana, del llibre incunable al 1939 23 , n. 10
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 57 , n. 35
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 256 , n. I-87
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 89
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1293
Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges vi
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 167
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 7


Copy no. 1 BITECA  copid   1426
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call Number Sig. 316 (46.71) Con (segon imprès del primer volum) | Antic Reg. A. 7082; Reg. A. 7082; Vitr. I-93; R-193
Title of volume CONSTITUCIONS | DE | CATHALUNYA || I. | QUADERNS | EN LLETRA GOTHICA
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 307 (= vi + 1-297 + iv)
Collation a2-6 b6 c8 d6
Size pàgina 293 × 207 mm
caixa 185 × 125 mm (f. 58)
Font gòtica
Watermark cor amb signes inscrits i antena
cap d'home [?]
Pictorial Elements orles a dues tintes; espai en blanc per a algunes caplletres
Binding moderna, de Brocà, pell negra gravada amb daurats; talls daurats
Previous owners Guillem Maria de Brocà i de Montagut, historiador   1918 ad quem
Note en aquest volum s'apleguen diversos impresos; té anotacions marginals. Aquestes Constitucions ocupen els ff. 56-82; al final s'ha afegit un índex manuscrit i al verso del darrer foli es transcriu una disposició de 1528 en català
References Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 60355
Soriano (2000), Inspecció personal


Copy no. 2 BITECA  copid   1118
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat
Collection: Call Number Res. 4o op. 2
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 27
Note exemplar en curs d'estudi


Copy no. 3 BITECA  copid   1130
City and Library Cambridge University Library
Collection: Call Number SSS.40.17
Title of volume CONSTITUTIONES | CATHALUNYA | 17 | 1493
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1 + I + 2-28 + I
Size pàgina 275 × 198 mm (f. a iv)
Font gòtica
Pictorial Elements Altres: la rúbrica inicial és en vermell, l'orla està pintada en groc i vermell. Una ploma antiga fins i tot ha pautat els folis (al f. 1)
Caplletres: pintades, generalment de cinc o sis unitats de pauta, o bé en or o bé en vermell i blau. Al f. 1, caplletra inicial (de deu unitats de pauta) decorada en vermell, blau i or
Tocs de color algunes lletres safranades; al darrer foli, la marca de l'impressor està parcialment pintada en groc
Condition els folis de guarda inicials, intermedi i final són de paper. Els ff. 2-28, sense numeració impresa, estan foliats a ploma
Binding antiga, restaurada, en pell amb ferros secs que representen motius geomètrics. Cinc nervis al llom
Previous owners Samuel Sandars, bibliòfil   (una enganxina impresa, a l'interior de la coberta: “UNIVERSITY LIBRARY CAMBRIDGE BECQUATED BY SAMUEL SANDAR, M. A. OF TRINITY COLLEGE 1894”)
Francis John Henry Jenkinson, llibreter  
References Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 4 BITECA  copid   1131
City and Library Paris Bibliothèque de Sainte Geneviève
Collection: Call Number OE XV 648 Rés. (pièce 4)
Title of volume CONSTITVCIONS | DE | CATHALVNYA
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 28ff.: II + 1 prel. + 1-26 (fol. a ploma, que deixa sense numerar el foli situat entre els 24 i 25)
Collation a8 b6 c8 d6
Size pàgina 292 × 210 mm (f. a iii)
Font gòtica
Pictorial Elements al primer foli imprès es veu un escut. Al segon, a dues tintes, una orla on es representen diversos animals, decoració com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació. Hi ha una foliació alternativa, a ploma, que comença en el segon foli imprès
Binding en pell vermella sobre fusta, amb les armes de Colbert amb ferros daurats. El llom té sis nervis i els entrenervis daurats amb l'anagrama de Colbert coronat
Previous owners Joan Jovells (Floruit 1500 ca. [?])   (al f. 1, escrit a ploma: “Joannis jouells ll[…]”)
Paris: Abbayée de Sainte-GeneviŠve   1742 a quo (exlibris a tinta a la portada: “Ex libris Stae. Genouesa parisiensis. 1742”)
Paris: Bibliothèque Colbertine   (superlibris imprès en or a la coberta (armes) i a la portada d'aquesta part anotat “Bibliotheca Colbertina”)
Note moltes anotacions marginals i fragments subratllats amb bona caligrafia humanística en llatí; al f. de la portada a ij, segell a tinta de la biblioteca
References Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Bresson et al. (1994), Catalogue du fonds hispanique ancien (1492-1808) de la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris 1 , n. 1


Copy no. 5 BITECA  copid   1132
City and Library Philadelphia The Rosenbach Museum and Library
Collection: Call Number Incun 494c
Title of volume CONSTI-|TUCIONS || BARCE- | LONA | 1494
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 3 + 1-51 + 3 + I
Collation a8 b6 c8 d6
Size pàgina 275 × 197 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal, amb el títol imprès en tinta vermella
Condition restaurat, en molt bon estat. Sense errades a les signatures, llevat que el f. a 1 no en duu. No duu foliació impresa, però sí una del s. XVI en xifres aràbigues
Binding moderna, en pergamí clar, amb decoració daurada als entrenervis imitant escates, amb filest als plans; guardes de paper d'aigüues i talls daurats. De les quatre guardes preliminars i finals, les més externes corresponen a la relligadura i les altres són modernes
Previous owners [Laudes] [?] Bernat (Floruit 1559)   1559 (vegeu ex-libris següent)
Pedro Vila, fe catòlica romana   Barcelona 1559 (price: 1 sou) (ex-libris a la portada, distribuït als costats i al peu de l'escut: “Estas constitucions son de Pedro Vila || [1]559”, al peu del primer foli afegeix: “Compre yo Pedro Vila fiscal del Santo Officio estas constitucions costaron un [suel]do a 20 de […] de 1559 en barcelona | a [Laudes] [?] bernat”)
Jaume Pou (Mossèn) (Floruit 1550 [?] - 1600 [?])   (ex-libris al f. 51 sobre la marca de l'impresor: “Es de mossen Jaume pou alle Riber quis vulla quill Trop [ia…] ley tornar”)
Philadelphia: The Philip H. and A. S. W. Rosenbach Foundation Museum   (ex-libris imprès dels bibliòfils enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Note nombroses anotacions marginals a ploma, fetes per una mà del s. XVI. Al verso de la primera guarda anotacions sobre l'edició: “1059/2 28 Bll. Constitucions” i a la seva presència als catàlegs: Hain 5669 i Goff F-74
References Fitxa de la Rosenbach Fundation Library (2005)
Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Firenze, la Seu d'Urgell i Philadelphia (2006)
Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Philadelphia The Rosenbach Museum And Library (2006)
Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció parcial de les Constitucions de 1493 (Barcelona: Rosenbach 14-2-1493) segons l'exemplar de Philadelphia, Rosenbach, Inc. 494c (2005)
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. F-74
Stillwell (1940), Incunables in American Libraries. A second Census of fifteenth-century books owned in the United States, Mexico and Canada , n. F62


Copy no. 6 BITECA  copid   1133
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number d.II.12 (2) | Antic y#.d.12 | Antic VII.θ.7 | Antic III.M.21
Title of volume Constitucions de Cathalunya
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 255-282
Collation a8 b6 c8 d6
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 310 × 215 mm (f. 257 = a iij)
Font gòtica
Watermark òval apuntat amb lletra P i creu
Pictorial Elements Orla gran orla amb decoració vegetal i animal; al marge inferior, dos lleons aguantant un escut al centre del qual es llegeixen el monograma ihs i, al voltant, el nom de Nicolaus Spindeler (al f. a ii)
Caplletres: caplletra inicial gravada amb motius vegetals, d'onze unitats de pauta; la resta de cinc o sis, també amb decoració
Altres: portada amb escut i sobre aquest el títol de l'obra
Condition marges deteriorats i taques d'humitat; contratapa mig despresa
Binding de la Biblioteca
Previous owners Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586]   (Antolín, p. 439)
Associated MSS/editions manid 1039 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.II.12. 1481 a quo - 1500. Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Corts i Capítols de Montsó, promulgat 1389-12-01.
Note Palau esmenta aquest exemplar, avui relligat a l'interior d'un manuscrit
References Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 60.355
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 20-4
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 430-40


Copy no. 7 BITECA  copid   1134
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call Number BEV:: Inc. 91
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 35 (= IV + 1-27 + IV)
Collation a-b6 c8 d6
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 285 × 208 mm (f. a iii)
caixa 193 × 125 mm
Font gòtica
Watermark no es pot distingir
Pictorial Elements Xilografia gravat amb motius vegetals i animals (al f. aij)
Caplletres: algunes caplletres gravades amb ornamentació vegetal
TÍtols i primera línia en vermell
Condition en bon estat de conservació; manquen la portada i la meitat inferior del foli a ij. Foliació moderna a llapis
Binding moderna, tot aprofitant unes velles cobertes de pergamí
References Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Altés i Aguiló et al. (2000), Catàleg dels incunables de la Biblioteca Episcopal de Vic 39-40 , n. 66