Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1557
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 9-VII-31 (3)
Title Constitucions | Capitols | i | Actes de Cort | Ferran II | a | Felip I
Printed Barcelona ,  1493 ca. by Pere Miquel     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 28 (= 1 + 27) (folis de l'impr‘es)ff.: 394-420 (fol. antiga de l'imprès)ff.: II + 369-635 + II (fol. antiga del volum)ff.: II + 202 + II (fol. general del volum)
Collation a8 b10 c6 d4
Page Layout 38 línies (f. a iii, considerant les que hi cabrien, no les reals, car hi ha línies en blanc i d'altres ocupades per lletra de mida més gran)
Size pàgina 289 × 210 mm (f. a iii)
caixa 193 × 115 mm
Font gòtica
Watermark mà amb estel (al f. 1)
Pictorial Elements Caplletres: llevat la primera inicial gravada, a la resta del text hi ha espais per a les caplletres indicades amb minúscules
Il·lustració escut reial gravat (f. 1)
Condition el foli preliminar i el verso del final són en blanc. Errades a les signatures: ai en blanc i sense signatura, ai (per a2)
Binding moderna, en pergamí, amb els talls daurats
Associated MSS/editions manid 2211 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 2357 MS: Barcelona: Arxiu de Protocols, Capbreu del notari Jaume Isern (3-8-1422/28-4-1429). Barcelona:, 1422-08-03 - 1429-04-28. Desconegut, Recepta per a llevar el dolor, escrit 1429 [?].
Other associations MSS or Printed Editions manid 2211 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 1822 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (4). Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 2072 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (5). Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
Note relligat juntament amb les Corts de Barcelona de 1481 i amb la Sentencia reial….. Notes manuscrites. Al verso del darrer foli d'aquesta obra hi ha una anotació manuscrita del s. XVI, avui ratllada, que diu: “Explicit volume antichum”
References Facsímil: Reproducció parcial de l'exemplar de la BdC 9-VII-31 (2006)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 1 , n. 1940
Tractat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 58 , n. 37
Tractat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. F-73
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 256 , n. I-85
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1:85
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1291-2
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV I & II , n. 166
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 5


Copy no. 1 BITECA  copid   1111
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number Mar. 194-Fol. | Antic Marès I-29
Title of volume Constitucions fetes per lo Rey Ferran || 1492
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 33 (= III + 27 + III) (guardes modernes)
Collation a1, 3-7 b10 c6 d1-3
Size pàgina 289 × 207 mm (f. a i)
Font gòtica
Pictorial Elements Caplletres: espai en blanc per a les caplletres, assenyalades amb lletres de guia
Condition manquen els ff. a2 i d4; paper una mica brut i amb senyals de fongs, ha estat restaurat i no té cap forat
Binding moderna, en pergamí sobre cartó
Previous owners Frederic Marès i Deulovol, escultor (1893-09-18 - 1991-08-16) ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior  
Pere Marès Oriol, llibreter ex-libris en la mateixa ubicació que l'anterior  
Note sense senyals de lectura
References Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Mundó (1994), Catàleg del Museu del Llibre Frederic Marés 60


Copy no. 2 BITECA  copid   1128
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/1406 | Antic I-1406 | Antic I-2470
Title of volume CONSTITUCIONS | FETS EN | LA SEGONA | CORT DE | BARCELONA
Constitucions fetes per lo Rey Don Fernando en la Segona Cort de Cathalunya, celebrada en Barcelona en l'any 1493
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 33 (= III + 1-28 + II)
Collation a8 b10 c6 d4
Size pàgina 296 × 207 mm (f. c iiii)
Font gòtica
Watermark mà amb estel de cinc puntes (f. b i)
Pictorial Elements Altres: orla decorada amb motius vegetals amb l'escut del rei Ferran II al centre; caplletra inicial florida, d'altres de cinc unitats de pauta i algunes sense realitzar, amb els espais marcats amb lletres de guia
Condition exemplar en bon estat de conservació, malgrat algunes taques d'humitat
Binding moderna, en pell amb un fil d'or al cantó i talls daurats
Previous owners Gilavert Miró [?]   (al f. 28v es llegeix “Gilavet miro”, que podria ésser el nom d'un antic posseïdor)
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000105701&page=1 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 608


Copy no. 3 BITECA  copid   1996
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call Number S.N.V.X.20 | Antic E 69 | D
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 28
Collation a7 b10 c6 d4
Size pàgina 283/290 × 205 mm (f. ai)
Font gòtica
Other features Signatures: les signatures arriben fins av; bvj; ciiij; dij
Signatures: errades:[ai] sense numerar, foli en blanc ai (per aij)
Condition Volum en bon estat de conservació, tot i algunes taques d’humitat i brutícia lleus. Alguns folis tenen els marges retallats, a l’igualar-los en el moment de relligar-los i s’han perdut detalls de les orles (a la part inferior) i també han quedat tallades algunes de les anotacions marginals de lectors. El foli final del volum està apedaçat amb un bocí de paper, però com és a la part del verso no dificulta la lectura del text del colofó. Els diversos impresos estan separats per folis en blanc. El volum està sense foliar, té tres folis de guarda en blanc al davant i altres nou al final, tots ells de paper posterior a les impresions; el primer foli de l’imprès està en blanc igual que el preliminari el f. [diiijvLes signatures de quadern arriben fins al primer foli de la segona part dels plecs (av; bvj; ciiij; dij). Errades a les signatures: [ai] sense numerar, foli en blanc ai (per aij)
Binding En pergamí flexible sobre paper, antiga. Els tres nervis no sobresurten al llom, però les tires surten del llom i es separen en forma de cunya, per tornar a entrar dins de la coberta. Té restes de dues tires que servien per tancar-lo, del mateix material que les que surten dels nervis i les cobertes fan una petita solapa per protegir el tall vertical i també es doblega una mica al marge superior i a l’inferior. En bon estat de conservació, malgrat la brutícia que s’hi ha acumulat. Al peu del llom té una etiqueta verda de pell on entre dues sanefes i en daurats es troba la signatura actual: S. N. | V. X. | 20.
Previous owners Joan Duarte (Doctor), jurista   1569 - 1573 ? (exlibris al marge superior de la coberta anterior: "Son des Sor doctor | […]an Duarte")
Note Quarta obra del volum.

Alguns passatges subratllats a tinta amb manícules als marges: aijv, aiijr, bvijr; passatges marcats al marge a tinta [avjv], [avijv]; text subratllat (amb o sense manícula) i anotacions marginals a tinta en llatí del s. XVI f. bvj, [bvijv-bviijr].

El catàleg online de la biblioteca no dóna cap informació específica sobre el volum. No hi ha cap catàleg dels impresos on es pugui trobar informació (bibliotecaris de sala 2016/18/07).

La signatura antiga "E 69 | D" a tinta, està ratllada al f. IIIv de guardes preliminars, sota la signatura actual.

Volum sense títol. Les disposicions estan separades per folis de paper on una mà del XVI afegí un títol general per a cadascuna (p. e. “Pragmatiques”). Aplega impresos incunables, postincunables i del s. XVI en general, el darrer dels quals és de 1553.

Al f. IXv de guardes finals, a tinta, hom va escriure la lletra “d” (uncial), no sembla una prova de ploma.

Va pertànyer al Dr. [Joan ?] Duarte. Exlibris: "Son des Sor doctor | […]an Duarte". Les formes lingüístiques indiquen una procedència mallorquina. Llegit amb làmpada de llum negra, a la part que no podem veure (raspada pel desgast del suport) és possible que posés “Joan”.
Soriano (2016) ha trobat que la biblioteca conserva la correspondència d’un Giovanni Duarte / Johannis Duarte protonotari, que podria ser la mateixa persona (correspondència datada entre 1569-1573).

Al final dels nou textos registrats a BITECA es troben altres constitucions i capítols de Cort del rei Carles i del seu fill Felip que arriben fins al 1573:

10) Corts del rei Carles a Barcelona, 1520. Barcelona 01-04-1520 per Carles Amorós per a Llatzer Milà
11) Carles, 1528, 2 ff.
12) Carles Tercera Cort, Montsó de 1534, Barcelona 10-09-1534 per Carles Amorós per a Llatzer Milà. Segueix un foli en blanc.
13) Carles. Quarta cort, Montsó, 1537. Barcelona 23-06-1553. Jaume Cortey.
14) Carles, Pragmàtica sanció. Toledo, 1539. 2 ff.
15) Carles Cinquena cort. Montsó 1542. Barcelona, 25-02-1543. Carles Amorós. 26 ff. + 1 f. en blanc.
16) Carles, Montsó 1547. Barcelona, 13-04-1548. Pere de Mompezat per a Jaume Cortey.
4 + 42 ff.
17) Felip, príncep de Girona. Montsó 1553. 28-03-1553, Jaume Cortey. 1+16 ff.


References Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 4 BITECA  copid   1127
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call Number MEV:: 10710
Title of volume Constitucions fetes per lo illustrissimo e serenissimo senyor Rey don ferrando Rey de Castella de Arago etc. en la segona cort de Cathalunya Celebrada en Barcelona en lany Mil.cccclxxxiii
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2-28 (moderna)ff.: ai, aiii, av [avi-viii] (= 2-8), bi-bvi [bvii-x] (= 9-28), ci-ciiii [cv-vi] (= 19-24), di-dii [diii-iiii] (= 25-28) (antiga)
Collation a7 b10 c6 d4
Size pàgina 281 × 210 mm (f. 3 (a iii))
caixa 190 × 114 mm
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition manca el foli aii
Binding l'antiga relligadura artística en pell feta el 1948 per Brugalla ha estat substituïda per una de nova, en pergamí sobre cartó
Previous owners Jaume Espona i Brunet, bibliòfil   1958 (llegat del bibliòfil (ex-libris del Llegat Espona 1961))
Associated persons relligat per: Emili Brugalla i Turmo, relligador (1901-09-04 - 1987-05-25)
Note taula de capítols als folis 26v-28 amb indicació de la signatura de quadern. Segons el catàleg de la biblioteca, es tractaria d'un exemplar imprès a Barcelona per J. Rosenbach el 30 de maig de 1494
References Beltran i Pepió (2005), Inspecció personal
Altés i Aguiló et al. (2000), Catàleg dels incunables de la Biblioteca Episcopal de Vic 39 , n. 67


Copy no. 5 BITECA  copid   1129
City and Library Washington (D.C.) Library of Congress
Collection: Call Number Haeb. 166
Title of volume CONS. | TITU- | CIONS
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 1 + 1-28 + IV
Collation a8 b10 c6 d4
Size pàgina 301 × 215 mm (f. ai (= a2))
caixa 193 × 115 mm
Font gòtica
Watermark àliga amb les ales esteses
divisa en lletra gòtica i de grans dimensions: “Remembra | lo | passat”
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar restaurat i complet; els defectes dels marges han estat reparats amb bocins de paper. Algunes taques, particularment, al foli final
Binding relligadura probablement del s. XIX, en pergamí sobre cartó rígid, amb filets daurats als plans (2). 5 nervis, entrenervis decorats amb escames daurades. Guardes captives i primera de paper d'aigües en tons pastís rosa, verd, blau i gris
History of volume Adquirit 1930
Note sense anotacions marginals i de lectura. A l'interior de la guarda anterior hi ha unes anotacions a llapis, esborrades, sobre la compra de l'exemplar
References Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Tractat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. F-73
Tractat a: Massó Torrents (1914), “Catàleg dels manuscrits catalans de la Biblioteca Capitular de la Seu de Barcelona”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya