Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1552
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call Number c. 159, núm. inventari 5422
Title Narcis S. Dionis | Constitucions | Catalunya | s. XV
Copied 1481 a quo - 1500 [?] (data del primer text)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 24 (= 1-22 + 2) (Beltran)
Collation 16 2-34/2 36
Page Layout 30 línies (f. 1)
Size pàgina 289 × 214 mm (f. 1) (Beltran)
caixa 173 × 115 mm
Hand gòtica rodona del s. XV
Watermark carro de dues rodes amb els radis en aspa (al cos del volum,) (semblant a Briquet 3527, Perpinyà: 1412)
Pictorial Elements Caplletres: algunes caplletres alternen blau i vermell sense decoració
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: no es veuen
Reclams: es conserven alguns reclams en els quaderns 2 i 3, en posició vertical, al marge inferior dret a prop del tall
Signatures: no hi ha restes visibles
Condition manuscrit restaurat, amb taques d'humitat i estrips, els quaderns van ara reforçats per talons. Dos folis finals sense numerar. La foliació (1-22) és moderna, però al marge sup. esquerre n'hi ha una altra, també moderna, diferent de l'anterior que duu 19, 22, 25, sense numerar, 68-69, etc. que corresponen a la numeració dels capítols amb xifres romanes. Els capítols duen una numeració antiga en xifres romanes que duu el núm. xviij al 1 i el ciij al f. 18v. La col·lació que es descriu al catàleg és diferent a l'actual, que és una reconstrucció hipotètica ja que la pèrdua de folis fa difícil la reconstrucció real
Binding moderna, de mitja pasta
Associated MSS/editions manid 2358 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 160, núm. inventari 5427. 1481 - 1500. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
Other associations MSS or Printed Editions manid 2358 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 160, núm. inventari 5427. 1481 - 1500. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
Note Gudiol anotà la manca d'alguns folis. Presència d'algunes proves de ploma dels s. XV i XVI; als marges d'alguns folis hi ha petits resums del contingut fets pel mateix copista i notes que apunten la correspondència del text amb el dels Usatges; una numeració moderna a llapis identifica les constitucions. Segons Massó primitivament anava relligat juntament amb c. 160
References Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció del f. 14 del ms. c. 159 de la Biblioteca Episcopal de Vic (2002)
Descrit per: Beltran (1996), Inspecció personal
Catalogat a: Gudiol i Cunill et al. (1934), Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich amb un apèndix per Mn. Eduard Junyent 167-68
Catalogat a: Massó Torrents (1902), “Manuscrits catalans de Vich: Arxiu Municipal. Museu Episcopal”, Revista de Bibliografia Catalana 247 , n. VII
Internal Description Number of texts: 2