Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1542
City and Library Madrid BITECA libid 1134 Real Academia Española de la Lengua Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call Number Rodríguez Moñino:: RM 7235 | Antic C-43-7235
Title of volume Obres de Ausias Marc[h] | 1560
Imprint Barcelona 1560
Claudi Bornat
Writing Surface Paper
Format 12au
Leaf analysis ff.: 218 (= I + 4 + [1]-207 + 5 + I) (fol. ant. amb xifres aràbigues)
Collation a4 A-Z8 AA-CC8 DD4
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 145 × 90 mm (f. 3) caixa 123 × 65 mm
Font humanística
Condition exemplar amb taques d'humitat i de brutícia; hi ha errors en la numeració dels ff. 28 i 49; els folis preliminars, els cinc darrers i el f. 1 no estan numerats
Binding en pergamí sobre paper, amb tanques de corda, i tall decorat amb taques vermelles
Previous owners (in chronological order) Francisco Boneu [?] (Floruit 1560 a quo - 1630 [?]) (al f. 1 prel. “Ex libris es de franci[sco] Boneu [?]”)
Antonio Rodríguez-Moñino (signatura, que pertany al llegat d'Antonio Rodríguez-Moñino)
References (most recent first) Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Reproducció fotogràfica de la portada de “Les obres del valeros cavaller (…) Ausias March”, Barcelona, C. Bornat, 1560 (exemplar RAE Rm. 7235) (2003)
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal