Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1542
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 205 | Antic Anc. fonds, 7695; 1232 inv. antic
Title BREVIAIRE | D'AMOR | EN CATALAN
Breviario di mor de tutte coses in lingua catalana
Copied 1400-03-18 by Miquel C[…]?     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L + 1-7 + 7bis + 7ter + 8-205 + III + IIff.: 241 (= II + 237 + II)
Collation 16 2-1416 1516+1; sense reclams, però amb restes de signatures de quadern alfanumèriques en tinta vermella, visibles en molts pocs folis i que no plantegen dubtes en la seva succesió normal
Page Layout 38 línies (f. 4)44 línies (f. 189)
Size pàgina 290 × 215 mm (f. 3)
caixa 170 × 112 mm (f. 4)
caixa 171 × 111 mm (f. 199)
Hand gòtica
Watermark corn de caça penjant d'un cordill (f. B i als ff. preliminars,) (Briquet 7676, Assisi: 1401, Pisa: 1396-1403, Pistoia: 1402, Calais: 1403, Montpeller: 1404, Firenze: 1406-09, Lucca: 1406-09, Avignon: 1409;)
drac (f. 7,) (Briquet 2660, Ferrara: 1392 i pràcticament idèntic a Piccard X II 457, Ferrara: 1409-10;)
lletra “R” (al cos del volum,) (Briquet 8928-8944, especialment 8934-35, la primera a Udine: 1406 i Venezia: 1411 i la segona a Niewport: 1420)
Pictorial Elements Caplletres: caplletres inicials afiligranades als ff. 1, 8 i especialment delicada la del f. 199v de forma triangular i de grans dimension, representant un ocell amb cua de llangardaix; la resta de caplletres també afiligranades, alternen blau i vermell amb decoració amb el color contemporani; rúbriques i foliacióantiga en vermell i algunes majúscules safranades. Al f. 7bisv miniatura que representa l'arbre d'amor, amb només part dels colors aplicats, aquarel·la poc destra i inacabada
Rúbriques en vermell
Tocs de color algunes majúscules safranades
Altres: foliació antiga en vermell
Other features Justificació: justificació a punta seca
Perforacions: quatre perforacions rodones als angles de la caixa
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita o trepitjada
Condition la numeració antiga va fins al 143, després està suplida (a ploma i a llapis) fins al f. 158 i al que és en realitat el 159 reapareix la foliació original, altre cop amb el n. 143 i segueix fins al final. Duu 10 ff. preliminars numerats de la A a la L. Errades a la foliació, 43-45 (per 63-65) i un salt important al quadern onzè (no folia des del 144 al 158, com hem explicat). Són en blanc a més de les guardes inicials i finals, els folis A-B, K-L, el f. 205v i els que el segueixen. Hi ha tres folis 7 (7, 7bis i 7ter), el primer té el verso en blanc, el segon duu la miniatura al verso i el darrer és en blanc
Binding relligat en cuir sobre cartó amb les armes de Napoleó I amb daurats amb el llom de pell vermella també amb daurats i cinc nervis que a penes si es dibuixen; als entrenervis la lletra “N” coronada, en mal estat, llom desprès dels plans, protegut avui per unes cobertes provisionals de paper fort; les guardes són de paper d'aigües verd, groc, blanc i rosa
Previous owners Pietro di Guevara, Gran senescal de Napoli   (ex-libris al f. 208v “gran senescar co”)
Napoli: Biblioteca dels reis d'Aragó  
Blois: Bibliothèque   ( 1712) (Inventaire de l'any 1544)
Note al f. A breus anotacions sobre l'obra, al verso del foli B: “provençal”. Al marge superior del f. 1 la xifra MDCCCXIII ratllada, com a d'altres manuscrits d'aquesta biblioteca. Al marge algunes mans assenyalen passatges del text
Subject Manuscrit datat
References Tractat a: Agustí (2012), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm del ms. esp. 205 de la BNP. Breviari d'amor (1999)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 100
Tractat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 102-3 , n. 115
Catalogat a: Samaran et al. (1981), Catalogue des Manuscrits en écriture latine portant indications de date, de lieu ou de copiste, 4.1. Bibliothèque Nationale, fonds latin (supplément), Nouvelles acquisitions latines, petits fonds divers 4, 1:273
Tractat a: Ricketts (1972), “The Hispanic Tradition of the Breviari d'Amor by Matfre Ermengaud de Béziers”, Hispanic Studies in Honour of Joseph Manson 233 , n. Ms. S
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 1:249
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:51
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 31 , n. 80
Catalogat a: Delisle (1868-91), Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale (Nationale) 1:230 i 244
Internal Description Number of texts: 2