Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1531
City and Library Madrid BITECA libid 1005 Biblioteca Nacional de España Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/15031 (primer imprès) | Antic R-15031 (primer imprès)
Title of volume LLIBRE DELS | DONES DE LA VERGE | MARIA | J. ROIG
Imprint València 1561
Joan d' Arcos a la portada
València: Estudi general a la portada
Writing Surface Paper
Format 8au
Leaf analysis ff.: 148 (= 130 + 18)
Collation A-R8 S5 X-Y8
Size pàgina 145 × 95 mm (f. A iii)
Font humanística
Pictorial elements Altres: portada en vermell i negre amb gravats
Condition la segona part va paginada a ploma (pp. i-[x]xxvj); la numeració sovint es troba guillotinada
Binding moderna, en pasta amb llom de tres nervis i teixell vermell
Previous owners (in chronological order) Desconegut 1636 a quo (al peu de la portada unes inicials a ploma i una data: “M.V.P.M.L.V.M.P. 1636.”, que semblen un ex-libris; aquesta mateixa data es repeteix en una altra nota a mà, al f. 100v: “sabado a 19 de julio de 1636”)
Madrid: Biblioteca Real (ex-libris al f. 11)
Associated MSS / editions
Note aquest volum, com d'altres semblants, aplega juntes edicions diferents. Anotacions de lectura fetes a ploma als marges, escrites en català. Aquestes notes generalment tradueixen paraules del català medieval al català modern, però també identifiquen (per exemple) referències bíbliques, o introdueixen anotacions ben interessants, com aquesta que s'ubica al final de la primera part del prefaci de l'Espill: “asi pren lo autor la metafora del drap que los peraires ans de texir y teñir lo repasen en pinses lleuant li tots los burrellons per ques reste purificat” (f. 8). Altrament, aquest volum inclou el Llibre de les dones de Jaume Roig (ff. [1]-130), la Disputa de viudes i donzelles (divuit folis no numerats) d'Andreu Pineda, el Procés de les olives (ff. 1-40) i el Somni de Joan Joan i la Brama de llauradors de l'horta de València (ff. 41-100, numerats per una mà a tinta)
References (most recent first) Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Avenoza (2002), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Roig et al. (1990), Spill l:63-71
Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori l:lvii-lix
Roig et al. (1928), Llibre de les dones, o Spill. Text, introducció i glossari per Francesc Almela i Vives 17