Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1528
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 1925 | Antic 9-I-5
Copied 1491 - 1500   
1401 - 1430 (J. De Puig)   
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 32 (= II + cxij-cxxxix + II) (fol. antiga, amb errades)ff.: 32 (= II + 1-28 + II) (fol. moderna)
Collation estructura original poc clara
Page Layout 2 columnes41 línies (f. 1va) 33 línies (f. 2ra)
Size pàgina 401 × 282 mm (f. 1)
caixa 295 × 180 mm (f. 1 primera i segona unitats)
columna 295 × 80 mm (f. 1 primera i segona unitats)
Hand gòtica amb influències de la bastarda; dues mans, la primera de mòdul més menut (f. 1) i la segona de mòdul més gran (ff. 2-28)
Watermark muntanya de tres cims (visible a partir del f. 2,) (semblant a Briquet 11672, tot i que aquí no duu creu, Grenoble: 1382, var. fins al 1396 i se'n documenten a Montpellir: 1365, Provence: 1368 i Espanya: 1379, en dates molt més pregones que la que correspon a aquesta còpia)
Pictorial Elements Caplletres: en la primera unitat, en vermell i blau amb senzilla decoració afiligranada en el color de contrast, de tres o quatre unitats de pauta; segona unitat: en blau o vermell de dues o tres unitats de pauta, amb decoració afiligranada més elaborada que a la priemra part, alternant vermell i lila; les lletres de guia encara s'aprecien a les dues parts
Rúbriques en les dues unitats en vermell
Calderons en les dues unitats en vermell (amb més presència en la segona)
Other features Justificació: a punta de plom o carbó; en la primera unitat codicològica (f. 1), es respecta, no gaire a la segona, que escriu línies més llargues que les que assenyalen les caixes
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Reclams: en el quadern segon és horitzontal, centrat al marge inferior, i el del quart, també horitzontal, es troba al marge interior del foli
Condition volum restaurat, els primers folis tenen el marge inferior trencat; algunes taques d'humitat i de brutícia. La foliació antiga, realitzada a ploma en xifres, romanes té nombrosos errors i és posterior a la còpia; el volum disposa també d'una altra foliació, moderna, a llapis. La solidaritat entre els folis depèn d'uns reforços de tires de paper que els uneixen els uns amb els altres, cosa que no permet conèixer amb certesa quina fou l'estructura original dels plecs. La tinta traspassa el foli a la segona unitat, sense arribar a trencar el paper
Binding moderna, de la biblioteca, en pergamí sobre cartró
Previous owners Barcelona: Convent de santa Caterina   (segons J. Mateu i Ibars)
Associated MSS/editions Compari's amb: manid 1530 MS: Barcelona: Bones Lletres, 3-III-7. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
Note es tracta de dues unitats de factura diferent, potser del mateix còdex, però de mans i concepcions organitzatives diverses, tal vegada es tracta de fragments de dos manuscrits procedents d'un mateix taller. L'ordre de lectura seria: 6-7, 4, 5, 9, 3, 10, 12-14, 8, 15-16, 11, 17-28, amb llacunes. Exemplar amb notes marginals d'una altra mà, contemporània, però, a la que copia el manuscrit
References Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 513-7 , n. 98
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Duran et al. (2001), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.2. Barcelona: Biblioteca de la Universitat (II) 713-14
Descrit per: Soriano (1999), Inspecció personal
Tractat a: Viera (1979), “Manuscritos eiximinianos no catalogados por J. Massó Torrents”, Estudios Franciscanos 293
Tractat a: Mateu Ibars (1971), “Los manuscritos de los siglos XV y XVI de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona”, Biblioteconomía 84
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 4:390-1
Internal Description Number of texts: 2