Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1525
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number 209 | Antic 92-6-13
Title XIMENEZ | Vita | Christi
Copied 1401 - 1500   
1401 - 1420 (Gutiérrez del Caño)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 381 (= III + i-ccclxxiiij + III)
Collation 1-1116 1220 1318 14-2116 2218 238/7
Page Layout 2 columnes36 línies (f. ii)
Size pàgina 284 × 215 mm (f. ii)
caixa 180 × 138 mm
columna 180 × 60 mm
Hand semigòtica
Watermark muntanya de tres cims amb creu (ff. iii-clxxvii;)
carro de dues rodes (a partir del f. clxxviii,) (com la dels ms. BUB 77, BUV 209, Carpentràs Arch. Dep. 177, BdC 285 i RAH 9/1117)
Pictorial Elements Caplletres: la primera il·luminada i miniada; la resta són vermelles o blaves amb decoració afiligranada en el color de contrast
Calderons en vermell
Tocs de color en vermell els epígrafs, la foliació i els tocs en algunes lletres
Other features Justificació: al pergamí, a punta seca; al paper, una mina de plom que deixa traça marró
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: al pergamí no sempre visibles; al paper rodones visibles a prop del tall, senyalant les línies fonamentals de justificació
Reclams: centrats al peu del foli, decorats amb un traç de tinta vermella
Signatures: en xifres aràbigues (la primera assenyala el número del quadern i la segona el del bifoli)
Condition guardes en blanc. Exemplar en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat i brutícia lleus que no afecten el text. La tinta traspassa el paper, però no el trenca
Binding pergamí sobre cartó, antiga
History of volume Adquirit 1813 a quo
Previous owners Vilad[…] (Floruit 1470 [?] - 1550 [?])   (ex-libris rallat al peu del f. 1: “Es de vilada […] sta” que es torna a repetir al foli final)
Vicent Blasco, erudit (1735 - 1813)   1813 ad quem
Associated MSS/editions Mateixa filigrana: manid 2006 MS: Avignon: Archives Départementales, Fonds Requin 5 F art. 177. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 [?] - 1460 [?]. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 2517 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1117. València:, 1403 a quo - 1500. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407.
manid 1378 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Mateixa filigrana: manid 1835 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 158, núm. inventari 5423. 1491 - 1500. Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413.
Other associations MSS or Printed Editions manid 2006 MS: Avignon: Archives Départementales, Fonds Requin 5 F art. 177. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 [?] - 1460 [?]. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1378 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 2517 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1117. València:, 1403 a quo - 1500. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407.
Note segells negre i vermell de la biblioteca en diversos indrets. Sense anotacions de lectors
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067016.html vist 2014-01-08
References Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 444-8 , n. 83
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. València 209. Eiximenis (2000)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 2:139-42 , n. 1200
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 134-5 , n. 157 (Ms. D)
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:191 , n. VI
Internal Description Number of texts: 1