Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 1519
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1616
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó
Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
City, library and call number Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Ripoll, 32 | Antic est.3 caj.1 n.mot.4; 119
Copied 1351 - 1400 (J. Riera)
Location in MS or Edition ff. 45vb-48rb (fol. ant.)
ff. xlvjvb-xlviiijrb (fol. mod.)
Incipits and explicits intitulatio: [45vb] E10N nom de deu com nos en Jacme per la gracia de deu rey darago e de cicilia ... e comte de barchinona
dispositio: entenens a pau e a iustitia e a desentiment e a bon estament de les regnes e de les terres noostres aguesen manada cort general en la ciutat de barchinona ... [48ra] … A4questes coses totes e sengles foren fetes en la general cort damunt dita en la ciutat de barchinona en la casa dels frare [espai en blanc] daquesta ciutat .ix. dies ab exida de i [sic] marts en lany de nostre senyor de .M. e noranta regnant lo regne darago en lany primer et de cisilia en lo cise any presents e requitens e humilment soplegans los prelats los prelats religioses barons caualers ciutadans e homens de les uiles daual escrites
conf.: [48rb] Senyal den iacme per la gracia de deu ... senyal del jnfant don pedro frare del dit senyor de munchada e de castelvij qui aço consentim fermam e juram
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1:155-67