Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1517
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/4327 | Antic 4327 | Antic P.131
Title Tractat d la passio
F[ray] Francisco Eximenes, Valentino
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 160 (= 4 + 152 + 4) (Avenoza)
Collation 1-198
Page Layout 26 línies (f. 2)
Size pàgina 201 × 138 mm (f. 2)
caixa 142 × 95 mm
Hand lletra de transició entre la gòtica textual i la humanística (Hauf)
Watermark altres difícils de distingir per l'estat de la relligadura
Pictorial Elements Caplletra caplletra inicial embotida en blau i vermell amb decoració marginal filigranada en color de contrast
Caplletres: en blau i vermell, amb decoració a ploma filigranada
Rúbriques en vermell
Altres: subratllats dels passatges llatins
Other features Justificació: a ploma
Pautat: esquema de la justificació segons el tipus 13 de Derolez
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Reclams: verticals centrats
Condition volum amb moltes taques d'humitat; les guardes modernes són en blanc i la foliació és moderna, realitzada a llapis
Binding en pergamí, amb restes de les tires que servien per lligar-lo
Previous owners Diego Vique, Comte de Cervelló   ( P. 106; P. 131) (ex-libris a l'interior del pla anterior: “Del Conde de Cervellón”)
Note Tots els quaderns tenen reclam en posició vertical, mot a prop del marge interior, llevat del 7è i del darrer, cosa que potser indicaria que no s'acabava aquí el volum
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000100733&page=1 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 1044-6 , n. 203
Descrit per: Crosas López (2010), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm del ms. 4327 de la BNM. Tractat de la Passió a manera de sermó d'I. de Villena (2000)
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:90-2
Facsímil: Reproducció parcial del manuscrit 4327 de la BNM (2008)
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Tractat a: Villena et al. (1995), Vita Christi 26-33
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Castro (1973), Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid 301-2 , n. 253
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 10:337
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 371-2
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 54
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 659-60 , n. 153
Internal Description Number of texts: 16