Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1516
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/1794 | Antic 1794 | Antic P.8 | Antic 1801 | Antic G.51
Copied Barcelona [?] ,  1417-06-30 ad quem - 1430 [?]   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli exterior de pergamí)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 133 (= III + 127 + III)
Collation 15 2-620 622
Page Layout 2 columnes46 línies (f. 7ra)
Size pàgina 405 × 275 mm (Avenoza)
caixa 273 × 197 mm (f. 14r)
columna 273 × 89 mm (f. 7ra)
Hand bastarda (taula)semigòtica diverses mans semigòtiques amb tendències bastardes, posiblement del pas del ss. XIV-XV (cos del volum)semigòtica altres mans semigòtiques de finals del s. XV (final del text)gòtica gòtica amb característiques de la bastarda (taula de capítols)
Watermark muntanya de tres cims (semblant a Briquet 11686, Udine: 1406-7;)
sagetes
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell i blau
Calderons en vermell i blau
Other features Justificació: caixa a punta seca i mina de plom
Perforacions: la caixa no es respecta, sobrepassant l'escriptura contínuament el pautat, fet seguint la guia de perforacions rodones
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanC
Reclams: reclam horitzontal, centrat i decorat
Signatures: observen al marge inferior dret restes de signatures de quadern alfanumèriques
Condition exemplar en bon estat de conservació, alguns folis, però, són de mal llegir com el f. 6
Binding holandesa, del s. XVIII
Previous owners Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona  
Agnès, muller de/d' Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona   1417-06-30
Barcelona: Sant Jeroni de la Vall d'Hebró   1417-06-30
Associated MSS/editions Continuació de: manid 1491 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1790. 1441 - 1460. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
Continuació de: manid 1506 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1791. 1391 - 1420 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
Continuació de: manid 1514 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1793. Barcelona[?]:, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
Continuació de: manid 1511 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1792. Barcelona[?]: per a Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1491 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1790. 1441 - 1460. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1506 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1791. 1391 - 1420 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
manid 1511 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1792. Barcelona[?]: per a Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1514 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1793. Barcelona[?]:, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
Note té notes marginals i passatges subratllats; al final una mà posterior (finals s. XV) va afegir un quadern amb les rúbriques del volum
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000046044&page=1 vist 2014-08-06
References Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 126-32 , n. 14
Tractat a: Renedo (2003), Comunicació personal xvii-xl
Facsímil: Eiximenis (2000), Terç del Crestià. Microfilm del Ms. Madrid: BNM 1794
Tractat a: Bassegoda Pineda (2005), “La transmissió del Terç del Crestià: els treballs del copista B del manuscrit M”, Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 5:204 , n. 1794
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 357-8 , n. 1792-4
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 30-1 , n. 1794
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 16 , n. 16 (Ms. E)
Internal Description Number of texts: 9