Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1515
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call Number Ms. 43 | Antic CCXCIII
Title LO CHRESTIA | DE | EXIMENEZ | M.S. || III
Copied 1491 - 1500 (catàleg)   
1401 - 1500 (Massó Torrents) by F. R.     
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: III + I + i-xi + 3 + xii-cccxij + III (fol. antiga)ff.: III + 1-315 + III (fol. moderna)
Collation 114 a-p20
Page Layout 2 columnes42 línies (f. xiiij)
Size pàgina 417 × 287 mm (f. xiiij)
caixa 264 × 179 mm
columna 264 × 77 mm
Hand semigòtica sembla tot de la mateixa mà
Watermark altres sense filigrana visible (folis de guarda anteriors i posteriors)
tisores amb flor petita (cos del volum)
Pictorial Elements Caplletres: com la del ms. 40, inicials ff. i i xii de grans dimensions i molt elaborades; la inicial del text, no només és embotida, sinó que hi ha decoració en blanc amb motius de tipus vegetal dins de cada una de les parts vermella i blava i la filigrana ocupa el marge amb molt detall. Les inicials d'inici de tractat tenen una decoració especial, més acurada i semblant a les inici
Other features Justificació: a punta de plom o de carbó (les línies de guia ho semblen) amb línies verticals que van de punta a punta, només la horitzontal superior va de punta a punta, la inferior no es veu
Pautat: les línies de guia no creuen l'intercolumni
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones, petites, visibles al marge inferior marcant les verticals, però a pocs folis
Reclams: horitzontals, centrats i decorats
Signatures: les signatures de quadern alfanumèriques, comencen al segon quadern, primer del text
Condition en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat. Foliació antiga en xifres romanes a ploma a l'angle superior dret; una de moderna comença al primer foli de guarda de pergamí i, per tant, compta un de més. La tinta és molt corrosiva, traspassa i ha foradat alguns folis. En blanc ff. 13-15v, darrers folis del quadern de la taula i el f. 315v. Errades a la foliació: no numera els tres folis en blanc que segueixen a la taula (serien xi-2, xi-3, xi-4) i que a la foliació moderna duen els ff. 13-15, salta al f. xij que és el primer del text, salta el lxxxxvij (just aquí hi ha un desordre en el plec o en la còpia), repeteix el clxxj, salta el ccxxxviiij. Errades a les signatures de quadern: l'ordre d'alguns plecs és anòmal: f, j, h, g, k. Una anotació a ploma adverteix que els ff. lxxxxviiij-c es troben fora de lloc (quadern “e”) i també que estan desordenats els ff. lxxxij-lxxxx
Binding antiga, com la dels mss. 40 i 41
Associated MSS/editions manid 1510 MS: València: Catedral, Ms. 42. 1474-08-10. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1510 MS: València: Catedral, Ms. 42. 1474-08-10. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
Note nombroses anotacions marginals de lectura i manícules que senyalen el text. S'han marcat els errors en l'ordenació dels bifolis que alteren el text amb notes fetes per una mà del XV o del XVI.. És la segona part del còdex d'aquesta mateixa biblioteca, Ms. 42. Massó cridà l'atenció sobre la semblança que hi ha entre aquest manuscrit i altres còdexs eximenians conservats en aquesta Biblioteca
References Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 142-6 , n. 18
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Tractat a: Renedo Puig (1992), “Edició i estudi del Tractat de la luxúria del Terç del Crestià de Francesc Eiximenis [tesi]”, 56-58
Tractat a: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 58-60 , n. 20 (Ms. J)
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Códices de la Catedral de Valencia. Segunda edición, refundida y notablemente aumentada 43 , n. 43
Tractat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 3: 52-4 , n. IV
Internal Description Number of texts: 9