Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1514
City and Library València BITECA libid 1012 Biblioteca Municipal Serrano Morales Biblioteca Municipal Serrano Morales
Collection: Call Number Fons Serrano Morales:: A-3/338 (2) CF | Antic S.4648
Title of volume […] de les Dones
Imprint València 1561
Joan d' Arcos
Writing Surface Paper
Format 8au
Leaf analysis ff.: 2 + 1-40 (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation A-E8 F2
Size pàgina 142 × 91 mm (f. 2)
Font humanística
Condition en bon estat de conservació; errors en la numeració dels ff. 29 i 34
Binding pergamí sobre taula
Previous owners (in chronological order) José Enrique Serrano Morales
Note en el f. 1 hi ha una anotació a ploma: “Anto Riu”. En el verso de la primera guarda hi ha una altra nota: “En la subasta de los libres de d. Ricardo Heredia se vendió un ejemplar de esta obra por 500 francos (No 1664 del Cat.o). Relligat juntament amb el Llibre de les dones de Jaume Roig, la Disputa de viudes i donzelles, el Somni de Joan Joan i la Brama de llauradors de l'horta de València
References (most recent first) Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Gómez-Senent i Martínez (1991), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia , n. 135