Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1514
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/1793 | Antic 1793 | Antic P.7 | Antic 1799
Copied Barcelona [?] ,  1417-06-30 ad quem - 1430 [?]   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli exterior de pergamí)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 147 (= 2 + I-V + 1-136 + I + 3)
Collation 15 216 3-520 610/9 711/10 820
Page Layout 2 columnes45 línies (f. 2ra)
Size pàgina 402 × 285 mm (f. 2r) (Avenoza)
caixa 271 × 199 mm
columna 271 × 90 mm (f. 2ra)
Hand bastarda primera mà (a la taula)gòtica altres mans semigòtiques amb trets de bastarda, de vegades s'apropen a la cursiva del s. XIV (al cos del volum)bastarda una altra mà bastarda (als ff. i-v amb la taula, f. 1vb i 96ra-97vb) bastarda (f. 1ra)
Watermark arc amb sageta (al cos del volum,) (semblant a Briquet 791, Lucca i Pisa: 1393, un motiu semblant entre 1392-97;)
muntanya de tres cims amb antena i creu (als folis de la segona mà,) (mateixa filigrana que es pot veure a BNM 1794)
Pictorial Elements Caplletres: duu caplletres decorades amb dibuixos de filigrana a ploma en blau i vermell als folis 1 i 4
Caplletres: en blau i vermell
Rúbriques en vermell
Calderons en blau i vermell
Tocs de color en vermell
Other features Justificació: justificació a punta de plom
Pautat: tipus Derolez 43, amb línies de guia per als renglons
Perforacions: restes de perforacions rodones situades als marges
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc generalment
Reclams: reclams centrats i decorats
Signatures: restes de signatures alfanumèriques, que comencen per la lletra “o”, algunes mig esborrades i d'altres tallades pel relligador
Condition el full de guarda final antic és en blanc, a més d'aquest, el volum té dos folis al davant i altres tres al darrere de guardes modernes; volum amb una foliació moderna, a ploma, en xifres aràbigues. Als quaderns sisè i setè hi ha problemes pel que fa a la seva estructura, car el primer té 19 folis i el segon 21; al quadern sisè li manca el foli final, que havia de ser de pergamí, però el de paper que el tanca té reclam, tot i que sense ornamentar i més senzill d'execució que la resta dels del volum, i seguint el text d'aquest reclam comença el quadern següent, però per un foli de paper, copiat per una segona mà
Binding del s. XVII, restaurada modernament
Previous owners Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona  
Agnès, muller de/d' Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona   1417-06-30
Barcelona: Sant Jeroni de la Vall d'Hebró   1417-06-30
Associated MSS/editions Continuació de: manid 1511 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1792. Barcelona[?]: per a Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
Continuat en: manid 1516 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1794. Barcelona[?]:, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1491 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1790. 1441 - 1460. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1506 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1791. 1391 - 1420 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
manid 1511 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1792. Barcelona[?]: per a Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1516 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1794. Barcelona[?]:, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
Note aquest volum, l'anterior i el posterior formen part del mateix exemplar
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000046044&page=1 vist 2014-08-06
References Descrit per: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 122-6 , n. 13
Tractat a: Renedo (2003), Comunicació personal xvii-xl
Facsímil: Microfilm del ms. 1793 de la BNM. Primer del Crestià d'Eiximenis (2000)
Tractat a: Bassegoda Pineda (2005), “La transmissió del Terç del Crestià: els treballs del copista B del manuscrit M”, Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001)
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 5:203-4 , n. 1793
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 357-8 , n. 1792-4
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 30 , n. 1793
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 16 , n. 15 (Ms. D)
Internal Description Number of texts: 1