Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1508
City and Library Barcelona Biblioteca Capitular de Barcelona
Collection: Call Number Cod. 47
Title [L]ibre apellat [Cr]estia
Copied 1431 - 1460 (filigrana)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + i-cccxiii + I) (folis inicial i final són de paper posterior)
Collation 1-1414 153-13 162-14 172-14 182-13 192-13 20-2314
Page Layout 2 columnes45 línies (f. 2)
Size pàgina 391 × 280 mm (f. 2)
caixa 260 × 175 mm
columna 260 × 75 mm (f. 2ra)
Hand gòtica rodona molt acuradagòtica bastarda, amb trets d'humanística (Puig i Oliver)
Watermark tisores (semblants a Briquet 3657, Udine: 1413-17, Napols: 1414, Catania: 1417, Palermo: 1422, Fano: 1425, L'Ecluse: 1417; molt propera a Piccard III 840 doc. a Udine el 1437 amb variants semblants a la dècada dels trenta)
lletres “D F” (al foli de guarda posterior,) (semblant a Briquet 9377, Lyon: 1572 i 1581)
carro de dues rodes (als ff. 283-315) (semblant a Briquet 3544, Lucca: 1434, etc)
Pictorial Elements Caplletres: les principals de gran format bipartides en blau i vermell, amb decoració interior afiligranada i que s'estén pels marges i per l'intercolumni en vermell, la resta són més menudes, en blau o vermell amb decoració senzilla afiligranada en color de contrast, a més a més, les primeres paraules de cada capítol es destaquen amb lletra gòtica de mòdul més gran (dues unitats de pauta)
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Tocs de color passatges subratllats en vermell; també és vermell el reclam si és una rúbrica el que inicial el quadern següent
Other features Justificació: a punta seca sobre el pergamí i a punta de plom sobre el paper, amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no es veu més que una perforació rodona a l'angle superior esquerre de la primera columna del recto, però tal vegada n'hi havia assenyalant les línies fonamentals de justificació, situades a prop dels talls, cosa per la qual han desaparegut
Reclams: horitzontal situat al peu de la segona columna, centrat o bé arrenglerat cap al marge intern, en negre amb o sense decoració en tinta vermella
Condition incomplet, manquen folis de pergamí (ff. 197, 210-212, 224-225, 252-253 i 266), que deixen incomplets els quaderns 15-19, originàriament tots de 14 folis. La presència de bifoli intern i extern de pergamí als plecs acaba al quadern 14è, a partir del 15è (primer dels mutilats) els plecs només tenen el bifoli extern de pergamí, essent tots els altres de paper. Bon estat de conservació, ben protegit per cobertes de cartró rígid. Té reforços de fons de quadern de pergamí, la tinta és molt fosca i sovint traspassa el paper, però sense trencar-lo. La foliació és antiga, en xifres romanes i està feta amb tinta vermella
Binding antiga, probablement del s. XVI, en forma de solapa, en pergamí flexible amb restes de les tires de badana que servien per tancar-la, despresa del llom de forma que es pot veure el cosit dels quaderns i l'ampli bocí de pergamí reaprofitat que el protegeix, cobert par escriptura llatina a dos columnes amb glosa marginal, lletra gòtica librària i decoració acurada en blau i vermell
Note al foli 1 proves de ploma i un dibuix maldestre que representa una barca i al verso del foli de guardes finals també hi ha diverses proves de ploma, entre les que destaca una, executada per una mà del segle XV: “do uens son les brases | ab ques cremen les grans cases”. Al f. cii anotació marginal sobre la relació del text amb el del llibre de les dones, que podria ser del copista; algunes mans i signes assenyalen passatges del text (p. e. als marges del f. ij).. Al capdemunt del primer foli de guardes es va anotar a tinta la signatura “Cod. 47”, avui gairebé il·legible car la tinta corrossiva ha foradat el paper
References Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 147-51 , n. 19
Microfilm del ms. Cod. 47 de la Biblioteca Capitular de Barcelona. Terç del Crestià d'Eiximenis (1990)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Sabaté (1999), Inspecció personal
Renedo Puig (1992), “Edició i estudi del Tractat de la luxúria del Terç del Crestià de Francesc Eiximenis [tesi]”, 48-51
Oliveras y Caminal (1952), “Codicum in Sanctae Barcinonensis Ecclesiae segregatis asservatorum tabulae”, Scrinium 12 , n. 1
Catalogat a: Massó Torrents (1915), “Catàleg de les publicacions periòdiques de la Biblioteca de Catalunya”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 151
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 17 , n. 21 (Ms. K)
Internal Description Number of texts: 1