Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1507
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 91 | Antic 21-1-3 | Antic 2-1-15 | Antic X-1-11
Title XIMENES | MANUSCRIT | MORAL CATALA
Copied 1389-06-16 (colofó)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 459 (= I + 1-457 + I) (fol. moderna)ff.: I + 1-12 i-ccccxlv + I (fol. antiga)
Collation 112 210 3-2420 255; tots els quaderns del text duen el reclam en posició horitzontal a prop del plec, llevat dels quaderns 6-7, 15, 19 i 24 que el duen en posició vertical
Page Layout 2 columnes40 línies (f. iira)
Size pàgina 381 × 267 mm (f. ii)
caixa 280 × 210 mm
columna 280 × 95 mm (f. iira)
Hand gòtica bastarda erecta
Watermark corn de caça penjat d'un cordill amb una ratlla al mig (semblant a Piccard VII VI 65, Treviso: 1375, 1376 i 66, Firenze: 1375, semblant a Briquet 7665, Genova: 1386, Lucca: 1388, Utrecht: 1389, Pistoia: 1398)
Pictorial Elements Il·luminacions escut deteriorat amb una olivera de sinople sobre camp d'or (f. 1)
Caplletres: en blau i vermell amb ornamentació a ploma de color complementari
Rúbriques els epígrafs estan subratllats en vermell i també amb vermell -al capdemunt dels folis- s'indica la referència a l'article corresponent
Other features Justificació: pauta a punta seca
Perforacions: no són visibles les perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Condition els ff. 6 i 7, de pergamí estan relligats fora del seu lloc, darrera del f. 12; els fulls de guarda inicial i final són de paper i els dotze folis preliminars duen la taula del volum
Binding en pergamí
Previous owners Oliver, Gentilhome de Barcelona [?]   (coat of arms: S) (Massó, p. 601, basant-se en l'escut)
Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís   (ex-libris al foli 1 de taula “Es de la Biba Mariana del Conto de Sn Francco de Barcelona”)
Other associations MSS or Printed Editions manid 1857 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 76. 1391 - 1400. Pseudo-Eusebius Cremonensis, Epístola sobre la mort de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1492 ad quem.
manid 1400 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 87. 1476 - 1500. Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem.
Note un cop reconstruït el primer quadern, es pot comprovar que tot el volum esta format per quaderns que tenen el bifoli interior i l'exterior en pergamí. Dues mans van escriure notes als marges. D'entre els deu manuscrits conservats de l'obra aquest és un dels de més autoritat, en haver estat copiat només cinc anys després de la seva publicació, en vida de l'autor
Subject Manuscrit datat
References Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 107-15 , n. 12
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del manuscrit 91 de la BUB (2006)
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Renedo Puig (1992), “Edició i estudi del Tractat de la luxúria del Terç del Crestià de Francesc Eiximenis [tesi]”, 11-16
Catalogat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 212
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:107-8
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 15 , n. 12 (Ms. A)
Internal Description Number of texts: 9