Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1495
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 11-VI-40
Title Eximenis | Regiment | de la cosa | publica
Printed València ,  1499-01-28 by Cristòfol Koffman    for València: Ciutadans i oficials   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 74
Collation a-h8 i6 k4
Page Layout 30 línies (f. 3)
Size pàgina 207 × 140 mm
caixa 150 × 95 mm
Font gòtica 1:102 (text)2:10 11. 66 (epígrafs)
Pictorial Elements caplletres impreses, algunes en vermell, gravat en fusta en foli a1v representa les Torres dels Serrans amb les armes de València sobre el portal i els 6 jurats de la ciutat, l'Àngel Custodi i Eiximenis, gravat a dues tintes; rúbriques en vermell. Talls daurats
Condition en molt bon estat
Binding moderna, pell
Note imprès a petició dels ciutadans i oficials de València, a partir del manuscrit original de 1383. Existeix un facsímil d'aquest exemplar fet el 1972
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/2079http://cataleg.bnc.cat/record=b1408004~S13*cat vist 2017-05-25 vist 2017-05-25
References Avenoza (1997), Inspecció personal
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 62 , n. 47
Eiximenis et al. (1972), Regiment de la cosa pública. València 1499 [edició facsímil]
Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971) 23-4
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 259 , n. I-105
Eiximenis et al. (1947), Regiment de la cosa pública
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3:165 , n. 80
Mead (1937), Incunabula in the Huntington Library 282
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 482-4 , n. 1886
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 609-11
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV 345 , n. 708
Serrano Morales (1898-99), Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Con noticias bio-bibliográficas de los principales impresores 73
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 5


Copy no. 1 BITECA  copid   1098
City and Library London The British Library
Collection: Call Number IA.52093
Title of volume EXIMENES | REGIMENT | DE LA COSA | PUBLICA || VALENCIA | 1496 [sic]
Regiment dela cosa publica ordenat per | lo reuerent mestre Francesch eximenes
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 78 (= I (captiva) + I (mod.) + i (portada) + 1-73 + I + I (captiva))
Collation a7 b-h8 i6 k4
Size pàgina 190 × 140 mm (f. 2)
caixa 153 × 96 mm
Font gòtica
Pictorial Elements Caplletres: al f. 1, de cinc unitats de pautat i decoració vegetal en tinta vermella; la resta de quatre i cinc UP, amb decoració vegetal però tinta negra
Xilografia representa les Torres de Serranos amb les armes de València (gravades en vermell) sobre el portal; a cada banda tres dels jurats de la ciutat, a l'esquerra dos personatges més amb l'àngel de la guarda; a la dreta un monjo amb un llibre (al f. 1v)
Rúbriques al f. 1 en vermell, la resta en tinta negra
Condition sense foliació impresa; foliació moderna a ploma en xifres aràbigues. Errades a les signatures de quadern: f iiij (la segona “i” al revés); i, i j, i ij (per i1-i3); els folis a 2-4 estan signats a, a ij, a iij respectivament
Binding pell vermella amb decoració geomètrica (marc) en daurat, amb la marca de la biblioteca de Salvá gravada al mig de les cobertes anterior i posterior. Tall del relligador en daurat
History of volume Adquirit 1899-05-15 (estampat al f. 72v)
Previous owners Onofre Esquerdo   (la seva signatura apareix als ff. ia i ib al foli de la portada)
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis   (ex-libris amb el seu monograma a l'interior de la coberta anterior)
Vicent Salvà i Pérez, llibreter   ( 3666) (marca del llibreter a la relligadura)
References Soriano (2009), Inspecció personal
Soriano (1997), Inspecció personal
Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971) 10:23-24
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 611
Salvá y Mallén (1872), Catálogo de la Biblioteca Salvá, escrito por D. Pedro Salvá y Mallén, enriquecido con la descripción de otras muchas obras, de sus ediciones 2:700 , n. 3666


Copy no. 2 BITECA  copid   1027
City and Library Madrid Biblioteca de la Casa Ducal de Alba
Collection: Call Number 13621
Title of volume F. EXIMENEÇ | REGIMENT | DE LA | COSA PUBLICA || VALENCIA | 1499
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 82 (= III + i + 74 + IV)
Collation a-h8 i6 k4
Size pàgina 197 × 140 mm (f. a)
Font gòtica
Pictorial Elements gravat al verso del foli preliminar sense numerar, amb alguns detalls en or (corones, estels, tres franges de l'escut, etc.) i en vermell (els dos pals de l'escut i les paraules que van sobre el gravat); títol i rúbrica del f. a imprès a tinta vermella; les caplletres d'aquest foli estan daurades i decorades en vermell, blau i verd, la resta impreses a tinta negra duen la lletra pintada en vermell a pinzell
Condition en molt bon estat, llevat d'alguens taques d'humitat i de brutícia; volum sense foliar
Binding preciosa relligadura artística, en pell amb daurats i dibuixos en colors; els interiors dels plans són de pell també amb daurats; talls daurats i gravats com els de l'exemplar V.23 d'aquesta mateixa biblioteca
Previous owners Pere Lluís Almunia (Floruit 1500 - 1600)   1500 [?] - 1600 [?] (ex-libris manuscrit al recto i verso del foli de guarda antic que precedeix el títol: “Ego petrus ludouicus Almunia est Sor absolutus este librum”; “ego ludouicus Almunia est señor abculutus este libros intitulatus et de la literas quan el autor del libri tratamentis enderecant illu juratis si siuitatis velentinis”)
Vicente Castañeda Alcover, erudit (1884 - 1958)   (ex-libris dins d'un romb a l'interior dels plans gravat en lletres d'or)
Associated persons ex-libris de la “Casa de Alba” imprès realitzat per: Stern [Gravador] (Lloc vinculat Paris)
exemplar relligat per: E. Garcia Farach, relligador
Note ex-libris imprès de la biblioteca ducal enganxat a la guarda de relligadura i segell a tinta al peu del f. amb el títol. Precedeix a l'imprès un foli de paper aparentment del s. XVI amb una anotació d'un antic posseïdor. Alguns passatges subratllats a ploma per un lector i al peu del f. a [vi]v una anotació a ploma que relaciona una afirmació del text amb el dotzè; al f. k iiiiv a ploma: “c. 19 si uis uiuere in pace audi, vide & tace” feta per una mà del s. XVI
References Casa de Alba. Biblioteca Archivo (2002), Fichero. Biblioteca Archivo de los Duques de Alba
Hernández (1981), Referencia topográfica de piezas incunables. Biblioteca Archivo de los Duques de Alba
Avenoza (2002), Inspecció personal


Copy no. 3 BITECA  copid   3235
City and Library Oxford University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call Number Inc.e.S1.1499.1
Title of volume XIME -| NEZ | De la | COSA [sic]
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + I (mod. amb títol afegit a mà) + i (portada reproducció de la BL) + 1-73 + I
Size relligadura 200 × 142 mm (pla anterior)
pàgina 196 × 136 mm (f. a ij)
Condition sense foliació impresa; tampoc ha estat foliat per la biblioteca. Errades a les signatures de quadern: f. iiij (la segona "i" al revés), i, i j, i ij (per i j-i iij); els folis a 2-4 estan signats a, a ij, a iij respectivament. Exemplar incomplet, manca el foli a j (foli de portada amb títol al recto i gravat que representa les Torres de Serranos amb les armes de València sobre el portal i una sèrie de personatges (jurats de la ciutat, àngel de la guarda, monjo amb llibre) i també el foli a viij. S'hi ha afegit reproducció de l'exemplar de la BL d'ambdós folis, tal i com diu una nota a ploma no signada, datada el 1957 per David Rogers a l'interior de la coberta anterior (la informació sobre la nota procedeix del catàleg d'incunables de la Bodleian Library, vol. 6, p. 2708). Al foli c ijv correcció estampada al marge (com a l'exemplar de la Biblioteca de la Universitat de València)
Binding pergamí flexible, amb cordills per tancar el volum, només a la coberta anterior. Restes del que degueren ser els nusos a la coberta anterior. Resta d'una antiga enganxina per a signatura al marge inferior del llom
History of volume Adquirit adq 1856-11-14 (segell estampat al f. a jv)
Previous owners Gregori Maians i Siscar, erudit (1699-05-09 - 1781)   1781 ad quem (ex-libris manuscrit al f. a: “Ex Bibliotheca Majansiana”)
August Frederic d'Anglaterra (Príncep), Duc de Sussex [1801 - 1843]   1781 a qyi - 1843 ad quem (ex libris enganxat a l'interior de la coberta anterior, i antiga signatura escrita a ploma a l'ex-libris (II. I.h.10.))
M. T. Phipps, llibreter   (segons nota afegida a llapis a l'interior de la coberta anterior, marge superior (Bt. from M. T. Phipps))
 
Associated persons Anotacions de: David. Rogers, bibliotecari (1917 - 1995)
Note al f. 2 prel. escrit a tinta (falta la portada i el foli a viij; ambdós foren reemplaçats per folis copiats a mà amb el text corresponent; en arribar a la Bodleian, s'hi afegí: “Regiment dela cosa publica ordenat per | lo reuerent mestre Francesch eximenes”; al f. i: “Regiment dela cosa publica ordenat per | lo reuerent mestre Francesch eximenes”
Internet http://exlibrischronicle.blogspot.co.uk/2010/03/armorial-ex-libris-iii.html vist 2013-06-22
References Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Regiment d'Eiximenis de la Bodleian Library (2013)


Copy no. 4 BITECA  copid   1100
City and Library San Marino Henry E. Huntington Library
Collection: Call Number 99561 | Antic PR 9507.8 X; 5092
Title of volume F[…Y j | JVST | REPV.
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 1-74 + II
Collation a-h8 i6 k4
Pictorial Elements Caplletres: en vermell (f. a 2r)
Calderons en vermell (f. a 2r)
Condition guardes modernes. Sense signatura els ff. ai-aiii
Binding pasta espanyola, del s. XVIII, amb ferros daurats
History of volume Adquirit 1926-02
Previous owners Otto Vollbehr (Doctor), bibliòfil   1926-02
Note a l'interior de la coberta anterior anotacions a llapis fetes a la biblioteca sobre el volum i la seva signatura. a la guarda, a llapis, s'ha anotat “14195”. També hi ha una anotació datada el 1994, insertada a l'interior del volum, on es planteixen dubtes sobre l'originalitat d'alguns dels folis del volum (primer i darrer) que es consideran facsímils moderns, opinió de la que discrepem, car si és cert que el paper sembla de qualitata diferent de la del volum, i té marques d'aigua diferents a les dels folis immediats, es tracta de papers que també es troben a l'interior del mateix volum (a1 / a 8 tenen la mateixa mà amb estel que k 1 / k4)
References Descrit per: Faulhaber (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Mead (1937), Incunabula in the Huntington Library 231 , n. 5092


Copy no. 5 BITECA  copid   1101
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number Inc. 276 | Antic 92-3-36 | Antic R-573
Title of volume EXIM | REGI | DELA | COSA
Leaf Analysis ff.: I + [1]-[74] + I (sense foliació)
Collation a-h8 i6 k4
Size pàgina 197 × 137 mm (f. a ij [= 3])
Font gòtica
Watermark mà amb estel de cinc puntes
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition al f. a j té uns mots esborrats i substituïts per d'altres a ploma, que s'ha menjat el paper. El primer foli imprès no té signatura alfanumèrica, mentre que els tres folis següents són signats a, a ij, a iij
Binding en pergamí sobre cartó, amb talls jaspiats
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757]   1758 ad quem (en una engaxina a l'interior de la coberta: “Ex Bibliotheca, quam D.D. Franciscusi Borrull, Academiae Valentinae testamento legavit”)
References Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 222-23 , n. 64
Avenoza (2008), Inspecció personal
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 71 , n. 133