Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1493
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 2-V-15
Printed València ,  1483-01-29 by Lambert Palmart    for Joan Roís de Corella, Cavaller   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 200
Collation [1]8 a-z8 A8
Page Layout 2 columnes52 línies (f. a iira)
Size pàgina 383 × 268 mm (f. a ii)
caixa 271 × 174 mm
columna 270 × 75 mm
Font gòtica 3:104/5 (text)2:10 11. 71 (epígrafs)
Pictorial Elements Caplletres: espais en blanc per a les caplletres, acolorides a mà en blau i vermell en aquest exemplar
Condition els folis 8è verso preliminar i A 8è són en blanc
Binding en pell
Previous owners Marià Aguiló i Fuster, poeta  
Note imprès seguint un manuscrit del convent dels franciscans de València. Vindel parla de l'existència d'exemplars a la Biblioteca Arquebisbal de Tarragona i a l'Arquebisbal de València
References Grapí (2001), Inspecció personal
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 61 , n. 44
Bohigas (1972), “El llibre manuscrit en llengua catalana”, Commemoració dels 500 anys del primer llibre imprés en català 72
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 259 , n. I-104
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3:38 , n. 16
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 207-8 , n. 386
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 12 , n. 8
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV 340-1 , n. 700
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 11


Copy no. 1 BITECA  copid   3161
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca
Collection: Call Number Col·legi de la Sapiència:: E-100 (R. 3444)
Title of volume El | Christia
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 8 s/n + 200
Collation 18 a-z8 A1-7
Size pàgina 384 × 270 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial Elements espai en blanc per a les caplletres. Com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, malgrat els marges estan un xic esquinçats i hi ha taques d'humitat, el marge inferior dels primers folis fou restaurat amb afegits de paper; manca el foli final que era en blanc. Restes d'una antiga foliació en xifres romanes a tinta, al marge superior extern, avui tallada en gairebé tots els folis. Sense errades a les signatures de quadern
Binding pergamí sobre cartó, amb restes de les presilles que serviren per tancar-lo (s. XVIII?)
Previous owners Ciutat de Mallorca: Col·legi de la Sapiència   (ex-libris al f. I de guardes anteriors, a ploma: “Est Collegi Sapentiae”; repetit en altres parts del volum)
Note a la part baixa del llom hi ha un dibuix a ploma. Anotacions als marges, passatges subratllats, manícules assenyalen text, tant a l'índex
References Avenoza (2008), Inspecció personal


Copy no. 2 BITECA  copid   1091
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call Number Inc. 5 | Antic 120; N. 101 y 102 gr. 2a; 5-1-2; R.C.L.C.4; Q. 17 go 1a
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 204 (= II + 1-8 + 1-191 + III)
Size pàgina 404 × 283 mm (f. a ii)
caixa 270 × 173 mm
Font gòtica
Pictorial Elements caplletres pintades i calderons als tascons alternant blau i vermell. Caplletres daurades i ornamentades a tinta amb filigranes als ff. ara, n viiiva, o viiivb i A jva
Condition al quadern “e” el núm. 4 és una “d” i el foli “s 4” no duu lletra. El volum duu a l'inici dos fulls de guardes i al final altres tres, en blanc (el segon dels del final està mig arrencat); precedeixen al text vuit folis amb la taula. Excel·lent estat de conservació
Binding sembla mudèixar, molt deteriorada; es conserven els quatre gafets de ferro que servien per tancar-la
Previous owners Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] [?]   (ex-libris a la primera i darrera guardes: “Hie[ronimi] Surite”)
Note exemplar sense notes de lectura ni senyals d'ús
References Marnierre (2001), Inspecció personal
Martí (2000), Inspecció personal
García Romero (1921), Catálogo de los incunables existentes en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 81-82
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 8


Copy no. 3 BITECA  copid   1090
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/1102 | Antic I-1102 | Antic I-418 | Antic 111-2 | Antic 226-2 | Antic 2n-3 | Antic 272-2
Title of volume LIBRO | llamado | Crestia | EN | Valenciano | 1483 | I.
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 201 (= 1 + 1-8 + 1-191 + 1)
Collation a-z8 Z8
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 380 × 260 mm (f. 3)
Font gòtica
Pictorial Elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres, de tres unitats de pauta, amb lletres de guia
Condition el volum no té altra foliació que les signatures alfanumèriques dels quaderns, en perfecte estat de conservació
Binding antiga, en pergamí flexible
Previous owners Madrid: Biblioteca Real   (segell al f. 1 prel.)
Note abundants anotacions llatines i catalanes, textos subratllats i festons al marge assenyalant passatges
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000098677&page=1 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1037


Copy no. 4 BITECA  copid   1389
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/1116 | Antic I-1116 | Antic 114-1; I-1915; I-104
Title of volume RELIGION | Christiana | POR | fr. Franc.co | Ximenez | Ynpreso En | Valencia | Año de | 1483
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 201 (= 2 + 1-8 + 1-191)
Collation a-z8 A7
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 390 × 273 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark anell amb flor de sis pètals
Pictorial Elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres, de tres unitats de pauta, amb lletres de guia
Condition manca un foli al darrer quadern i els dos folis de guardes del davant estan despresos; volum sense foliar, però amb signatures alfanumèriques de quadern
Binding antiga, en pergamí flexible, molt feta malbé; el llom està separat de les tapes
Note al f. Ir de guardes, una mà del s. XVI ha anotat: “Frare Francesch Eximenez | natural de la Ciutat de Gerona, com se diu en la pag. 29 de est libre”. Al f. 191v, escrit a mà, es pot llegir: “H.M.D.L.V.”. Exemplar sense cap anotació de lectura
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000098677&page=1 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1037


Copy no. 5 BITECA  copid   1371
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call Number I/18
Title of volume XIMENEZ | EL | CHRESTIA
EL CHRESTIÀ COMPUESTO POR EL PADRE FRAY FRANCISCO XIMENEZ YMPRESO EN VALENCIA AÑO DE 1483
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 200 (= I + 1 + 197 + I)
Collation [j]2-8 a8 b1-6,8 c-z8 A1-7
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 377 × 257 mm (f. a i)
caixa 271 × 174 mm
columna 271 × 75 mm
Font gòtica
Watermark anell amb diamant i flor de sis pètals (tipus Briquet 692 doc. a Gênes el 1483 i amb variants fins al 1509)
Pictorial Elements algunes inicials en or, vermell i blau pintades a mà, amb decoració cal·ligràfica en tinta vermella i morada, la del f. a, p. e., té una preciosa decoració cal·ligràfica amb motius geomètrics que s'estén pel marge; d'altres caplletres manuscrites alternen blau i vermell amb decoració amb el color de contrast, senzilla; calderons també en blau i vermell i algunes majúscules safranades
Condition manquen els folis primer i els signats b vii i l'A viii; el f. p i no duu signatura; el f. 7v preliminar és en blanc; exemplar amb la portada manuscrita. Té taques d'humitat i amb algun forat de bibliòfags; els folis inicial in final són guardes de la relligadura i el foli preliminar és de paper més fi que el del volum
Binding pasta espanyola amb daurats i talls amb aigües blaves
Previous owners Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, Infante D.   (segell seu al verso de la portada)
Associated persons l'actual relligadura del volum, segons una nota enganxada a l'interior de la coberta anterior, es deu a: Santiago Martín Sanz, relligador (“Martin Encuadernador de Cámara de SSMM y AA, Lo Encuaderno. Calle del Espejo, N.o 11, MADRID”)
Note exemplar sense anotacions de lectors
References Avenoza (2001), Inspecció personal
López Serrano et al. (1989), Catálogo de la Real Biblioteca, 10. Incunables 100 , n. 87
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3:38


Copy no. 6 BITECA  copid   1096
City and Library Olean The Franciscan Institute Library St. Bonaventure University
Collection: Call Number Holy Name Collection:: Inc. X13 | Antic X7.I
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis II + 175 + III
Collation [1]8 a-d8 e1-3 d4-8 f-z8 A1-7
Size pàgina 383 × 268 mm (f. a ii)
caixa 271 × 174 mm
columna 270 × 75 mm
Font gòtica
Watermark anell amb diamant i flor de sis pètals arrodonits (f. [1]6)
anell més simple amb flor (f. x5)
cap de brau cap de bou (f. t4)
tisores obertes amb flor (f. s1)
Pictorial Elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres
Music S
Condition en molt bon estat, restaurat, havia patit humitats i l'havien menjat cucs, especialment els primers folis i el final, afectacions totes elles restaurades perfectament amb injecció de paper; marges molt blancs, llevat alguna taca minúscula. Sense foliació impresa, en va tenir una a ploma en xifres aràbigues, del s. XV o XVI, que ha desaparegut pràcticament a la major part dels folis. Folis a1, c8 solts. El foli final del text (A7) molt restaurat i el foli final del volum no és l'A8 original sinó una altre foli afegit que no fa parella amb A1 (cap del dos té filigrana). En blanc 8 verso preliminar i A8. Manquen els ff. e4-d3 i amb les restes d'aquests dos quaderns se n'ha format un de nou mixte
Binding antiga, però no contemporània de l'edició. Restaurada, no se sap quan, però segurament abans d'entrar al Holy Name. La relligadura té aspecte monàstic, taules de fusta, mitja relligadura en pell de gamussa, que sembla la part més antiga conservada (està subjectada sobre la fusta amb una tireta de pell i claus de metall que tenen el cap en forma de flor), amb quatre nervis i restes de quatre tanques metàl·liques que subjectaven les tires que servien per tancar el volum fortament. Talls daurats. Dues guardes preliminars de pergamí, una cautiva i una lliure, i tres finals, una de paper, en blanc, una de pergamí lliure i una de pergamí cautiva. Es conserva dins d'una caixa de cartó fort feta especialment per al volum, amb la signatura moderna enganxada en el llom de la caixa
History of volume Adquirit 2001 a.
Previous owners Washington: Holy Name  
Note raríssimes notes marginals (una al f. i1 al costat d'un passatge subratllat). Al f. z8v hi havia una línia completa d'escriptura al marge inferior que ha estat acuradament esborrada i no es pot llegir ni amb la làmpara, el paper sembla haver estat rentat. A la primera guarda cautiva, al peu, a llapis amb lletra moderna hi ha un comentari sobre el contingut del volum “Ximenes, Franc. Cardinales. Primer libre del Crestia. | Valencia, 1483”. Al llom a llapis blanc “I | INC | X7”. Música als fulls de guarda de pergamí procedents, sembla, d'un litúrgit “Atorna chalamum tuum syion et suscipe regem…”
Internet http://www.biteca.net/filigrana/101anells/000007.html vist 2014-04-20
References Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Catalogat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. X-13


Copy no. 7 BITECA  copid   1092
City and Library Oxford University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call Number Auct. 3 Q 4.23
Title of volume XIMENEZ | VOLUMEN CRESTIA
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 199 + I (no numerats)
Collation +8 a-z8 A7
Size relligadura 367 × 260 mm (coberta anterior)
pàgina 351 × 252 mm (f. 3)
Font gòtica
Watermark anell (ff. 1-199)
Pictorial Elements Caplletres: caplletra inicial del foli preliminar amb les rúbriques (de 3 UP) i la caplletra inicial del foli [✠ j] del text (de 9 UP) han estat executades amb el mateix disseny: lletra en or i decoració en vermell i blau, amb interior de la lletra decorat en or, amb decoració filigranada que s'estén pel marge; una segona caplletra de 9 UP al foli n viijv ha estat pintada només en vermell, sense acabar
Caplletres: als espais per a la resta de caplletres, sense gravar, el caplletrador va pintar caplletres de 3 UP pintades en vermell, amb lleugera decoració afiligranada en lila
Calderons en vermell, afegits a mà
Tocs de color algunes majúscules safranades
Altres: passatges de text subratllats en tinta vermella
Altres: notes marginals acuradament escrites en vermell
Altres: l'impressor ubicà als espais per a les caplletres les lletres de guia corresponents
Condition en molt bon estat de conservació. Exemplar sense foliar. Errades a les signatures de quadern: d iiij (per e iiij), iiij (per s iiij, manca la lletra de quadern).
Binding moderna en pell negra amb ferros daurats, talls tintats en groc i set nervis al llom
History of volume Adquirit 1863 (price: 25 lliures) (Sheppard, catàleg)
Note incunable amb decoració manuscrita
References Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Primer del Crestià d'Eiximenis de la Bodleian Library (2013)
Catalogat a: Coates et al. (2005), A Catalogue of Books Printed in the Fifteenth Century now in the Bodleian Library, Oxford 6:2707
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Chartier et al. (1983), La belle dame sans merci. Amb la traducció catalana del segle XV de fra Francesc Oliver. Estudi i edició de Martí de Riquer


Copy no. 8 BITECA  copid   1093
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call Number Rés. *E. 83
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1-8 + 1-191 + III
Collation +8 a-z8 A7
Size pàgina 323 × 237 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark anell amb flor de sis pètals (ff. + iii-A vii)
tisores (ff. a ii-s viii)
cap d'animal amb una flor damunt (ff. m iii-u vi)
Pictorial Elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació
Binding enquadernació moderna en pell sobre cartó, amb tanques de corda i tall decorat
Previous owners Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç   (ex-libris a ploma: “Dels pares carmelitas descalços de St. juseph de Barcelona”)
Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís   (ex-libris a ploma: “Es de la Bibca mariana del Convto de S. Franco de Barcelona”)
References Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 9 BITECA  copid   1094
City and Library Tarragona Biblioteca Pública
Collection: Call Number Santes Creus:: Inc. 134
Title of volume LIBRE | CRESTIA
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. + [1-191] (no numerats)
Collation +8 a-z8 A7
Size pàgina 335 × 245 mm (f. a ij)
Font gòtica
Watermark anell amb diamant i flor de cinc pètals (a tot el volum) (semblant a Briquet 692 doc. Genova 1483 i amb variants el 1509)
Condition al darrer quadern, el f. A ij està relligat en posició anterior a A [j]. Manca el darrer foli del quadern A, que és en blanc, tal com es pot comprovar a l'exemplar 2-V-15 de la Biblioteca de Catalunya. Volum sense guardes posteriors
Binding moderna, en pell sobre cartó, amb teixell i ferros daurats al llom
Internet http://www.biteca.net/filigrana/101anells/000003.html vist 2014-04-20
References Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Domínguez Bordona (1961), “Incunables de la Biblioteca de Tarragona”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 98


Copy no. 10 BITECA  copid   1095
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number Inc. 16 | Antic 92-7-17
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 199 + I
Collation 18 a-z8 A1-7
Size pàgina 372 × 265 mm (f. i)
Font gòtica
Pictorial Elements caplletres a pinzell, alterenen blau i vermell; la primera i la del f. A1 són de gran format, amb or, colors blau i vermell i una acurada decoració afiligranada
Condition amb taques d'humitat i brutícia i túnels de bibliòfags que afecten bona part de l'angle superior extern dels primers folis, però no toquen gaire el text. Disposa d'una antiga foliació feta a ploma que comença al f. 1 prel. i s'atura al cx (= n7). Errades a les signatures: d4 (per e4), A1 sense signatura. Manca el foli final, que era en blanc
Binding antiga, en pergamí sobre cartró, del s. XVIII
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757]   1758 ad quem (ex-libris imprès relatiu al llegat enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Note algunes anotacions per mà de lectors als marges. En diversos indrets trobem els segells negre i vermell de la biblioteca
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 70 , n. 129


Copy no. 11 BITECA  copid   1097
City and Library Washington (D.C.) Library of Congress
Collection: Call Number Incun 1483 X 55 Vollbehr Coll | Antic 829
Title of volume XIMENEZ | LLIBRE .I . | DEL | CRESTIA
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 200 (I + 8 s/n + i-clxxxxj + II (sense foliació impresa, només n'hi ha una, manuscrita i en romans; probable foliació del s. XVI que ha anotat les correspondències al marge de la taula, sense errades)
Collation [1]8 a-z8 A8
Size pàgina 307 × 272 mm
caixa 268 × 174 mm
columna 268 × 74 mm (52)
Pictorial Elements espai en blanc per a les caplletres, assenyales amb lletres de guia
Condition volum en bon estat, restaurat; manca el foli final, que era en blanc
Binding relligadura antiga, del s. XVIII [?]; de pergam¡ flexible sobre cartó, jaspiat a tinta marronosa; queden les bagues, però no el botó; talls també jaspiats en marró
History of volume Adquirit 1930
Previous owners Otto Vollbehr (Doctor), bibliòfil  
Note a la guarda captiva del final, a llapis:“GM 12.8.70”
References Avenoza (2005), Inspecció personal
Library of Congress Online Catalogue [catàleg a Internet] (2004)
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. X-13