Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1491
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/1790 | Antic 1790 | Antic P.4 | Antic 1983
Copied 1441 - 1460   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 263 (= II + 5 + 1-252 + 2 + I)
Collation 15/7 22 3-1716 184+2;
Page Layout 2 columnes52 línies (f. 2ra)
Size pàgina 365 × 290 mm (f. 2)
caixa 250 × 177 mm
caixa 250 × 74 mm (f. 2ra)
Hand gòtico-humanística
Watermark tisores (al cos del volum,) (semblants a Briquet 3663, Prague: 1445, München: 1446-47, Firenze: 1447-48, Palermo: 1453, Rússia: 1444 i Briquet 3668, Roma: 1454, var. Roma 1456-60, Napoli: 1459, Salzbourg: 1462, Peruggia: 1458)
Pictorial Elements Caplletra la caplletra del f. 10 és il·luminada i duu dibuixos a ploma en vermell
Caplletres: en blau i vermell amb decoració contrastada
Rúbriques són en vermell
Altres: alguns passatges van subratllats en vermell i també són vermells els calderons de la taula; es veuen mans que assenyalen passatges del text
Other features Justificació: a tinta marró sobre el pergamí i paper (primera mà)
Justificació: punta de plom al paper (segona mà)
Pautat: amb línies de guia per als renglons, pauta tipus Derolez 43
Perforacions: no es veuen, probablement es trobarien situades a prop dels talls
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia de la justificació escrita
Reclams: horitzontals centrats
Signatures:
Condition a l'inici i al final del volum hi ha fulls de paper de l'època de la relligadura; al començament es troben cinc folis en blanc, però pautats, que són la primera meitat d'un quadern (quatre de paper i un de pergamí); el darrer quadern està format en realitat per sis folis, que formarien part d'un quadern (els dos darrers en blanc sense pautar)
Binding holandesa, llom de pell, del s. XVII, la mateixa que duu el volum Ms. 1797
Associated MSS/editions Continuat en: manid 1506 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1791. 1391 - 1420 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
Continuat en: manid 1511 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1792. Barcelona[?]: per a Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
Continuat en: manid 1514 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1793. Barcelona[?]:, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
Continuat en: manid 1516 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1794. Barcelona[?]:, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
Other associations MSS or Printed Editions manid 2024 MS: Carpentras: Inguimbertine, 951 (primera part). 1431 - 1460. Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400.
manid 1506 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1791. 1391 - 1420 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
manid 1511 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1792. Barcelona[?]: per a Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1516 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1794. Barcelona[?]:, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1468 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1797. 1400 a quo - 1425 [?]. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Note nombroses anotacions marginals, assenyalant el contingut de determinats passatges i comentant-los
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000046044&page=1 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 44-8 , n. 4
Facsímil: Microfilm del ms. 1790 de la BNM. Primer del Crestià d'Eiximenis (1997)
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:117
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 5:201-2 , n. a
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 357 , n. 1790
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 28-9 , n. 1790
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 11 , n. 4 (Ms. D)
Tractat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 99 , n. xiv
Internal Description Number of texts: 1