Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1490
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number T.I.11 | Antic 20.4
Copied 1401 - 1425   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 289 (= III + 1-62 + 62 bis + 63-283 + II)
Collation 11/4 2-248 255/4 26-358 366
Page Layout 44 línies (f. 8)
Size pàgina 357 × 255 mm (f. 8)
caixa 217 × 132 mm
Hand gòtica de forma
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Caplletres: alternen blau i vermell, amb decoració afiligranada molt delicada en el color de contrast -n'hi ha de diverses mides-
Il·lustracions el f. 7 està totalment decorat amb una orla amb motius animals, vegetals i amb figures fantàstiques, en or i colors, la caplletra historiada medeix 62 x 69 mm i representa a Crist, dempeus sobre el globus del món en, beneint els infants que són dins d'una font baptismal, envoltat de capellans i a la seva dreta, agenollats, diversos monjos
Other features Justificació: a punta de plom, amb la primera línia en blanc i línies de guia per als renglons
Perforacions: restes de dues perforacions al peu del full, a frec del tall
Reclams: centrats i decorats
Signatures: restes de signatures alfanumèriques i marques al verso, visibles a la segona part del quadern
Condition dos folis del pròleg i part de la taula s'han perdut, cosa per la qual el primer quadern té només un foli a la primera part del plec i quatre a la segona. Trobem un foli sense numerar entre els ff. 62 i 63 que anomenem 62 bis. Al quadern 25è hi manca un foli a la segona part, però el text sembla seguir bé. Els folis de guardes inicials i finals són de paper de l'època de la relligadura
Binding del Monestir, s. XVIII, en pell vermella
Previous owners Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] [?]   (Puig i Oliver)
Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares   ( 20-4) 1645 ad quem
Note algunes notes marginals: Fol 2v, 88v, 163r, 164r, 173v, 186r, 223v
References Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 34-41 , n. 2
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial lam. VII i 78-79
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial , n. 22
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 10 , n. 2 (Ms. B)
Internal Description Number of texts: 1