Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1481
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/17651 | Antic 17651 | Antic 339
Title EXIMENES | TREATISE | ON | ANGELS & DEVILS | SPANISH | MSS
Copied Besalú [?] ,  1404-11-13 by Petrus de Fabriciis     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1-164 + III
Collation 1-512 614 7-1312 146
Page Layout 2 columnes30 línies (f. 8ra)
Size pàgina 284 × 210 mm (f. 7)
caixa 185 × 141 mm
columna 185 × 62 mm (f. 7ra)
Hand gòtica cursiva catalana d'inicis s. XV (S. Martí)
Watermark carro (als ff. 1-112) (semblant a Briquet 3544, Lucca: 1434 i 1463-79, Damme: 1452-56, Lille: 1456-74, Roma: 1459-60, Ulm: 1473)
cap de brau (als ff. 113-156) (no identificada en cap repertori)
muntanya somada de creu (del f. 162 en endavant) (semblant a Briquet 11718, Gènova: a partir del 1390)
Pictorial Elements Caplletres: alternen en blau i vermell; les inicials de tractat embotides en blau, vermell i blanc, amb decoració afiligranada en blau i vermell, molt despintades
Rúbriques en vermell
Calderons alternen en blau i vermell
Other features Justificació: a mina de plom
Pautat: tipus Derolez 16
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: vuit perforacions rodones marcant les línies de guia verticals, visibles a prop del tall a la part inferior i a la superior; no són visibles les que assenyalarien les pautes horitzontals
Reclams: horitzontals centrats al peu del foli
Signatures: restes de signatures numèriques visibles als ff. 98 (primer del quadern nou: “9”), 146 (“10”) i al 158 primer del plec 14e, on només es distingueix la part superior de les xifres
Condition les guardes anteriors i posteriors són en blanc; volum amb taques d'humitat. Foliació moderna a llapis i en xifres aràbigues; errades: després del f. 90 n’hi ha un sense numerar, el 90bis, 164 (per 163)
Binding del s. XIX, cuir sobre fusta, decorada amb ferros en sec i talls daurats, els dos plans s'han desprès del llom
History of volume Adquirit 1899
Previous owners Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil   1897 ad quem (price: 10 lliures angleses)
Associated persons Anotacions de a una de les primeres guardes, una nota de: Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil
Altres indica que es va vendre un altre exemplar d'aquesta obra, que havia estat de: Louis Condé II, Duc de Bourbon
Note no apareix a la bibliografia de Massó sobre les obres d'Eiximenis
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000104631&page=1 vist 2014-08-06
Subject Manuscrit datat
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 318-22 , n. 51
Facsímil: Microfilm del ms. 17651 de la BNM. Llibre dels àngels d'Eiximenis (2000)
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:90-92
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Castro (1973), Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid 600-1 , n. 637
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 392
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 90-1
Catalogat a: Roca (1904), Catálogo de los manuscritos que pertenecieron a D. Pascual de Gayangos existentes hoy en la Biblioteca Nacional 315-6 , n. 994
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 111
Internal Description Number of texts: 1