Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1478
City and Library València BITECA libid 1019 Biblioteca Històrica [Universitària] Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number R-1/177 (2) | Antic 92-2-7
Title of volume VIDA | dSta. Catharin | de Sena
Imprint València 1511 a quo (el certàmen se celebrà el 29-9-1511)
Joan Jofré [?]
Writing Surface Paper
Format 4t
State fragmentari, sense portada
Leaf analysis ff.: 10 + IV (guardes de l'època de la relligadura)
Collation 2 + b2,5 + 4
Size pàgina 200 × 140 mm
Font gòtica
Watermark no es distingeixen
Pictorial elements sense decoració
Condition els dos primers folis i els 4 darrers no porten signatura. Manquen un foli al començament amb la rúbrica, els ff. 3-9 i el foli final
Binding en pergamí sobre cartó amb els forats d'antigues tanques; talls jaspiats en verd i rosat
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners (in chronological order) Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] 1758 ad quem (ex-libris a l'interior de la coberta: “Ex Bibliotheca quam D. D. Franciscus Borrull, Academiae Valentinae testamento legavit”)
Note relligat juntament amb la Vida de la seraphica santa Catherina de Sena de Raimundus de Capua. El foli final conservat, sense signatura, comença: “ques marauella” i acaba al verso “en lo quirat ab gran puxança”
References (most recent first) Fernández-Vega (2000), Diccionario de pliegos poéticos catalanes
Soriano (2008), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València 2:96-97 , n. 2515