Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1474
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/62 | Antic 62 | Antic B.94
Title Ximenez | De natura | angelica
Copied 1401 - 1460   
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 230 (= II + I + 1-10 prel. + i-cc[x]iiij + 215-218 + II)
Collation 112 2-1416 1510
Page Layout 30 línies (f. 5)
Size pàgina 295 × 215 mm (f. 5) (Avenoza)
caixa 200 × 125 mm (f. 5)
Hand semigòtica amb trets de bastarda, diverses mans (taula i obra) (Beltran)cursiva del s. XVI (Puig i Oliver)
Watermark estel (al f. 215,) (semblant especialment a Briquet 6045, Venezia: 1444;)
flor de quatre pètals (al f. 26)
carro de dues rodes amb radis en creu (al f. 89)
Pictorial Elements Caplletres: inicials principals embotides en vermell i blanc, amb decoració filigranada en malva que s'esten pels marges
Caplletres: en vermell, blau i violeta
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell (a la taula i al text)
Tocs de color inicials safranades
Other features Justificació: sembla feta amb una mastara, amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: senyals d'unes marques que no són les perforacions típiques, visibles al marge superior, un xic separades del que serien les línies de justificació verticals, que podrien haver servit de marca per situar la mastara sobre el full
Reclams: sense reclams
Condition malgrat les taques d'humitat, el volum es troba en bon estat; els onze folis preliminars contenen la taula. Són en blanc els ff. ccxiiii [214]v–216r. Conté tres foliacions: una moderna amb llapis i xifres aràbigues als folis del primer plec (taula dels capítols de l'obra) i als folis finals; en xifres romanes, maldestra (coetània del ms. segons Puig i Oliver); i en xifres aràbigues (una mica posterior s. XVI), al llarg de l’obra. Errades a la foliació antiga: cciiij (per ccxiiij)
Binding tafilet vermell del s. XVIII, decorat amb ferros daurats, un triple filet a les bores, llavis amb ferros daurats i entrenervis decorats amb motius vegetals; té els talls jaspiats en verd, morat i vermell. Es conserva dins d’una caixa
History of volume Adquirit 1735
Previous owners Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea, 1r. Comte de Guimerà [1599]   1638 ad quem
Casa d'Hijar (família)   1638
Isidro Fadrique Fernández de Híjar de Portugal y Silva, 7è. Duque de Híjar   1735 venta a la BNM (De Andrés)
Associated persons Altres a les anotacions dels folis de guarda preliminars es parla de viatges entre Barcelona i “Calis” fets l'any 1527, en els quals s'esmenta a: Miquel Posoll [?] (Mossèn) no queda clar que “Posoll” sigui el cognom (Floruit 1527)
Altres i: Miquel Vendrell (Floruit 1527) (f. 1 de guarda: “partirem de Barcelona per anar en calis a 18 de marchs 1527”; “a 18 de march de 1527 se nana mossen mjquell posoll y miquell vendrell en calis ab dos de companya”)
Altres mentre que una altra anotació, que tal vegada sigui una nota de posseïdor, anomena a: Domingo Moradell (Mossèn) (Floruit 1530 - 1550 ca.) (“Den lo Sor mossen domjngo moradell”)
Altres ingressà a la Biblioteca quan era director: Blas Antonio Nassarre, bibliotecari
Associated Texts als ff. 213v-214: texid 2277 Desconegut, Relació dels casos reservats i de consciència que poden ésser resolts pel confessor, pel bisbe o pel vicari, escrit 1400 [?] - 1500 [?] llatí
Conté al f. 218: texid 2279 Desconegut, Benedicta est Maria, escrit 1400 [?] - 1500 [?] llatí
Note algunes anotacions en llatí i català a les guardes; al f. 1 prel., a l'inici de la taula, es llegeix: “y yo us yoan tonj y fo sj ho pasader”, anotació que no fa massa sentit i sembla incompleta. Al f. 218v hi ha diverses anotacions, una d'elles reprodueix una carta en català del 8 de febrer 1305 o 1405, mentre que les altres -inclòs uns versos en llaor de la Verge Maria- són en llatí. Segons el Catálogo els textos que segueixen a l'obra d'Eiximenis són de mans de la mateixa època. Possible origen: Caldes de Montbui (Puig i Oliver)
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000040690&page=1 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 360-8 , n. 61
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Res. 62 de la BNM. Llibre dels àngels d'Eiximenis (2000)
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Andrés (1988), “La valiosa colección de códices del Conde de Guimerá en la Biblioteca Nacional”, Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz 50, 51 i 52 , n. 4
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 1:59
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 340 , n. 62
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 1:11 , n. 62
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 36 , n. 62 (Ms. O)
Tractat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat , n. XXV
Internal Description Number of texts: 3