Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1472
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/4030 | Antic 4030 | Antic P.11
Copied 1399-08-26 (colofó f. 225v)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 244 + III
Collation 1-218 316 4-1218 1314 149/10-16
Page Layout 29 línies (f. 2r)
Size pàgina 293 × 220 mm (f. 2r) (Avenoza)
caixa 194 × 145 mm
Hand gòtica (ff. 1-241v) cursiva s. XV (ff. 243v-245)
Watermark altres gairebé no es poden apreciar les filigranes
unicorn (semblant a Briquet 15789-15780, la primera a Perpinyà: 1366, 1370, la segona en papers dels col·lectors hispànics de delmes, a Roma: 1370)
estel sol amb corona i les lletres “S” i “R”
Pictorial Elements Caplletres: en blau i vermell
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a mina de plom, molt tènue, que no sempre es respecta
Ús de la primera línia de la pauta: generalment en blanc
Perforacions: no s'aprecien perforacions
Reclams: horitzontals situtats a la banda inferior dreta (quaderns 1-2) gairebé centrats (quaderns 3-5, 11), situats cap a la dreta, però amb decoració especial en vermell (quaderns 6, 8), centrats i decorats en vermell (quaderns 7, 9-10, 12-13)
Signatures: alfanumèriques, que no són visibles a tots els quaderns, en tenir el volum les vores guillotinades, de vegades es troben al marge dret; en alguns plecs, com al quadern “e” que comença al f. lxxij, hi ha una triple numeració: les signatures alfanumèriques e j- e ix situades a l’angle inferior extern; unes segones signatures alfanumèriques situades al peu, però centrades “a j- a ix” i unes signatures alfabètiques situades en l’angle inferior extern “a-[j]”
Condition en bon estat
Binding pasta holandesa de color verd del s. XVII i llom de marroquí clar (Puig i Oliver)
Associated Texts Conté als ff. 243v-244, amb lletra del s. XV es transcriu: texid 2249 Desconegut, Reglas de confesión, escrit 1400 - 1500
Other associations MSS or Printed Editions manid 1710 MS: Dublin: UCD Archives, B-45. 1301 - 1400. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
Note aquesta còpia no inclou ni la dedicatòria, ni el pròleg ni la taula de capítols del Llibre dels àngels, a més de dur el Confessional que era una part del Llibre de les dones amb una circul·lació manuscrita independent; d'altra banda, la presentació a una columna és estranya en obres d'Eiximenis, tal vegada es tractava d'una mena de compendi o resum d'ambdues obres. Al verso del darrer foli de la majoria dels quadens hom anotà “comprouat”
Subject Manuscrit datat
References Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 311-8 , n. 50
Facsímil: Llibre dels àngels i màximes devotes d'Eiximenis. BNM MSS/4030 (2000)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Eiximenis et al. (1981), Lo libre de les dones xxxv , n. Àngels A.2
Catalogat a: Castro (1973), Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid 251 , n. 221
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 10:248-9
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 363-4 , n. 4030
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 1:51-2 , n. 4030
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 618-9
Internal Description Number of texts: 3