Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1470
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/1984 | Antic 1984 | Antic P.10
Copied Barcelona ,  1478-02-06 (colofó) by Paulus Oliverius     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 294 (= V + 5 + 1-12 + ii-cclxxvii + II + V)
Collation 15/6 26/5 3-2412 252
Page Layout 2 columnes41 línies (f. 13ra)
Size pàgina 368 × 277 mm (f. 13r) (Avenoza)
caixa 238 × 166 mm
columna 238 × 73 mm
Hand gòtica rodona (dedicatòria, rúbriques, els deu primers capítols i part de l'onzè)gòtico-humanística (cos del volum)
Watermark flor (al f. 9,) (semblant a Briquet 6649, Bologna: 1472;)
corona amb les lletres “S H” al peu (al cos del volum,) (semblant a Briquet 4846, Genova: 1465-1466)
Pictorial Elements Orla inacabada amb dibuixos de figures menudes i un escut d'armes al peu, de quatre quarters dos amb castells i els altres dos daurats (al f. 12)
Caplletres: alternant en blau i vermell, afiligranades
Rúbriques en vermell; la primera línia de cada capítol en lletra gòtica fracta de cos major
Calderons en blau i vermell
Tocs de color algunes inicials safranades i al capdamunt del foli la indicació de la part del llibre en violeta (al verso) i vermell (al recto)
Altres: alguns dibuixos a ploma
Other features Justificació: a mina de plom des de l'inici fins al f. 21v; i, a partir d'aleshores, s’empra un estri més semblant a una punta seca, que només de forma escadussera deixa empremta. Línies de guia per als renglons fins al f. 21v
Pautat: segueix el tipus d'esquema 43 de Derolez
Ús de la primera línia de la pauta: sí en els ff. 1v-16v i 29-33v, en la resta en blanc
Perforacions: es veuen perforacions rodones molt a prop del tall, al marge superior i al marge exterior, però no pas al marge inferior
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior
Condition volum restaurat. El foli final i els folis inicials són en blanc; foliació antiga en xifres romanes en els ff. i-cclxxvii, que són els ff. 12-287 de la foliació moderna; el f. 12 de la primera numeració está numerat en xifres romanes com a f. i. El marge superior fou tallat en relligar el volum i tant els títols com la foliació antiga estan sovint guillotinats
Binding holandesa, del s. XVIII
Note exemplar amb anotacions marginals. Abans de la restauració l’estructura dels plecs 5-6 era diferent de l’actual (56/5 67/6); el reclam del quadern 5e està posat per error al f. 56 en lloc del 57, cosa que provocà el desordre a la relligadura anterior
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000006271&page=1 vist 2014-08-06
Subject Manuscrit datat
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 250-3 , n. 33
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm del ms. 1984 de la BNM. Llibre de les dones d'Eiximenis (2000)
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:117
Facsímil: Llibre de les dones d'Eiximenis BNM MSS/1984 reproducció parcial (2006)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Eiximenis et al. (1981), Lo libre de les dones xxxiv , n. F
Catalogat a: Castro (1973), Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid 113-4 , n. 108
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 5:400-1
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 359
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 35
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 53 , n. 106 (Ms. F)
Internal Description Number of texts: 1