Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1464
City and Library Madrid BITECA libid 1039 Biblioteca de Palacio Biblioteca de Palacio
Collection: Call Number I/206
Title of volume XIMENEZ | ANGELICA | NATURA
Imprint Barcelona 1494-09-04
Pere Miquel
Writing Surface Paper
Format Foli
State li manca la portada amb el gravat
Leaf analysis ff.: 158 (= II + 1-5 + 150 + I) ff.: 1-5 + i-cxxxx (fol. antiga)
Collation [1]6 a-c8 d10 e-s8 t4
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 263 × 186 mm (f. ii)
Font gòtica
Watermark animal de mal veure
Pictorial elements caplletres gravades de quatre unitats de pauta; llevat de la de la portada, que n'ocupa deu, en manquen algunes; tot i que li manca el gravat amb sant Miquel, té una portada amb orles decorades amb motius florals i amb ocells
Condition errades en les signatures del quadern “d” i nombrosos problemes amb la foliació; li manquen els ff. iv, xvii, xxxiii-xxxiiii, xxxviii, xxxxiii, lxvii-lxviiii, lxxviii, ccvii-cviii i l; es repeteixen els iii, xvi, xxiiii, xxvi, xxxv, xxxxv-xxxxvi i cxi i es passa del lxxi al lxxxx
Binding moderna, pell sobre cartó amb sanefa daurada amb motius geomètrics
Previous owners (in chronological order) Vilar (al segon foli de guardas es llegeixen diverses notes de posseïdor, la primera: “Vilar”)
Juan Francesch de Ayala (D.) (al segon foli de guardes: “De Don Juan Francesch de Ayala”)
Francesc Jeroni Sanxo (Fra) (al segon foli de guardes: “Fra Françisçi Hieronymi Sanxo equitis Sang[…]”, nota que no es pot acabar de llegir car al restaurar s'hi va enganxar una banda de paper que cobreix el final de l'anotació)
Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, Infante D. (segell)
Madrid: Biblioteca de las Cortes 1874 a. (segell al f. 2 de guardes: “inventario de las cortes 1874”)
Note anotacions marginals manuscrites; al f. i una mà del s. XVIII ha copiat el nom dels autors que esmenta el llibre (en castellà) i una altra tradueix el títol: “Titulo de la obra: Angelical Natura…”
References (most recent first) Marnierre (2001), Inspecció personal
López Serrano et al. (1989), Catálogo de la Real Biblioteca, 10. Incunables 102 , n. 89