Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1462
City and Library San Lorenzo de El Escorial BITECA libid 1002 Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number 29-V-2 (6 i 7)
Title of volume CONSTITVC. DE CATAL.
Imprint 1536-01-26 (Brocà, Taula XV, p. 33)
Jaume de Vingles
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: [a i]-[c vij] (signatures dels quaderns) ff.: 1-20
Size pàgina 280 × 207 mm
Font gòtica
Pictorial elements portada amb orla decorada amb motius vegetals i animals amb l'escut de Catalunya al centre sense color; rúbrica en vermell; caplletres gravades al text
Binding en pell, del Monestir del s. XVI; talls daurats, amb la corona reial gravada en or i també el títol del volum, en tinta marró
Previous owners (in chronological order) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al f. 1 del volum: “Con este libro sirbio asu magestad el docgtor burg[os] de Paz. Vecino de Valladolid por principio del mes de Otubre de 1574 años”)
Note volum factici on s'han aplegat diverses constitucions de Catalunya i actes de Cort
References (most recent first) Reproducció parcial de l'ed. de les Corts de 1510, exemplar Esc. 29-V-2 (6) (2003)
Soriano (2003), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'ed. de les Corts de 1510 (segona part), exemplar Esc. 29-V-2 (7) (2003)
Avenoza (2000), Inspecció personal