Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1462
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 9 | Antic suppl. fr., 235
Title LO DOTZE | DEL CRISTIA
Copied 1460 (Avril et alia)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 343 (= IV + 1-335 + IV) (foliació moderna en xifres aràbigues a ploma)
Collation [1]-[27]12 [28]7/4; reclams horitzonals centrats al peu de la segona columna, els dels quaderns 8è-10è, 12è, 22è-23è i 26è-27è estan decorats i s'integren en la prolongació de l'asta inferior d'una de les lletres de la darrera línia del foli, sovint fregant el tall, els dels quaderns 11è, 24è i 25è es troben arrenglerants al marge extern de la segona columna
Page Layout 2 columnes42 línies (f. 14)42 línies (f. 265)
Size pàgina 372 × 260 mm (f. 14)
caixa 254 × 175 mm (f. 14)
columna 252 × 75 mm (f. 14)
caixa 250 × 170 mm (f. 265)
columna 250 × 70 mm (f. 265)
Hand gòtica cal·ligràfica, de molt bona execució amb influència de la humanística
Watermark tisores (semblant a Briquet 3685, Firenze: 1459-60, Napoli: 1457, Lucca: 1465, Roma: 1470 i 1472, Venezia: 1469 i 1472)
Pictorial Elements caplletres amb miniatures als folis 1, 13, 58, 248 i 281v amb decoració vegetal i amb figures monstruoses a la primera caplletra i d'ocells a les dues següents; la resta de caplletres en vermell i blau, amb decoració afiligranada en vermell i lila alternant; rúbriques en vermell; calderons en vermell i blau; passatges subratllats en vermell que fan referència a autoritats. Les primeres paraules de cada capítol en lletra gòtica de forma de mides més grans. Molt sovint, una de les lletres de la darrera línia té un àstil decorat a manera de branca amb fulles que s'extèn pel marge inferior
Other features Justificació: caixa a punta seca, amb línies de guia per als renglons a punta seca al pergamí i a punta seca i a punta de plom que no ha deixat gaire traç al paper
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Justificació: senyals de perforacions rodones una visible a l'angle superior intern de la segona columna, una altre a 7 mm de l'angle superior extern d'aquesta columna i una tercera al marge exterior situada a 38 mm del marge superior de la caixa i a prop del tallsenyals de perforacions rodones una visible a l'angle superior intern de la segona columna, una altre a 7 mm de l'angle superior extern d'aquesta columna i una tercera al marge exterior situada a 38 mm del marge superior de la caixa i a prop del tall
Condition el f. 12v és en blanc. Diposa d'una foliació moderna a tinta en xifres aràbigues, en molt bon estat de conservació
Binding restaurada el 1970, relligadura de Charles X, en pell marró que fa aigües, amb llom en vermell, amb daurats, al llom motius heràldics: flor de lis i corones; és com si el llom d'una relligadura antiga s'haguès enganxat al damunt d'una de més moderna
Previous owners Sant Pere de Roda: Monestir   (ex-libris al f. 1, mà s. XVI: “Es de sanct pere de rodas”)
Anne-Jules de Noailles, Mariscal de France   1708
Paris: Bibliothèque Royale   1740
Note duu algunes anotacions marginals
References Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 169-73 , n. 23
Microfillm del ms. esp. 9 de la BNP. Dotzè d'Eiximenis (2002)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Soriano (1998), Inspecció personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 91
Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 123-4 , n. 138
Martí de Barcelona (1928), “Fra Francesc Eiximenis, O. M.: la seva vida, els seus escrits i la seva personalitat literària”, Estudis Franciscans 459-63
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 22 , n. 29 (Ms. C)
Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 5 , n. 18
Internal Description Number of texts: 1