Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1461
Sex H
Milestones Naixement: 1488
Mort: 1539
Associated persons fill de/d': Cristóbal Colón, pare de/d' Hernando Colón,
altre: Eduardo Fernández de San Roman Ruiz y Goya, Marqués de San Román (comprà llibres de la seva col·lecció),
Affiliation bibliòfil
fe catòlica romana
Institutional Affiliation
Author texid 1992 Hernando Colón, Regestrum librorum don Ferdinandi Colon, compilat 1530
Associations with MSS, Editions, or Copies
Owner manid 2561 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar. València:, 1505. Martí Eniguí, Contemplations al part de la Verge Maria, escrit 1505 a quo.
manid 2234 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar. Barcelona: Carles Amorós, 1535-01-15. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 1102 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/6660. 1451 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
manid 2889 MS: Sevilla: Colombina, 5-1-9. 1476 [?] - 1519 [?]. John of Holywood, Tractat de l'esfera, escrit 1220.
manid 2779 MS: Sevilla: Colombina, 5-3-42. 1401 [?] - 1500 [?]. Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive, Liber de accessu animae (tr. Desconegut), traduït 1373 a quo.
manid 2065 MS: Sevilla: Colombina, 5-4-22 (2a part). 1301 - 1350. Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), celebració 1291-03-23.
manid 1748 MS: Sevilla: Colombina, 5-4-29. 1371 - 1425 [?]. Jaume March, Llibre de concordances, escrit 1371.
manid 2354 MS: Sevilla: Colombina, 5-4-46. 1460 ca. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 5041 MS: Sevilla: Colombina, 5-5-5. 1301 - 1400. Pseudo-Marcus Porcius Cato, Llibre de Cató (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 2264 MS: Sevilla: Colombina, 5-5-20 (a). 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Sobre oració.
manid 1941 MS: Sevilla: Colombina, 5-5-20 (b). 1401 [?] - 1500 [?]. Rogerus Frugardi de Salerno, Chirurgia, traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 2346 MS: Sevilla: Colombina, 5-5-26. 1391 - 1440. Desconegut, Què cové per venir al terme prefix a la mort, escrit 1370 [?] - 1400 [?].
manid 1666 MS: Sevilla: Colombina, 7-6-41. 1426 [?] - 1475 [?]. Ramon Llull, Lògica del Gatzell (tr. Desconegut), escrit 1265 - 1271-02.
manid 1933 MS: Sevilla: Colombina, 7-4-27. Barcelona: Vicenç Colonia, 1435. Desconegut, Thesaurus medicamentorum, compilat 1401 [?] - 1435 ad quem.
manid 2284 MS: Sevilla: Colombina, 7-5-9. Raimon Joffre, 1451 - 1475. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1065 MS: Sevilla: Colombina, 7-7-6. 1351 - 1400 ca. Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem.
manid 1885 Ed.: Sevilla: Colombina, 2-2-13. Barcelona: Pere Posa, 1498 ad quem. Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, Lay quant los gats van en amor, escrit 1405 ca. - 1425 ca.
copid 1112 Ed.: Sevilla: Colombina, 3-6-16 (1527-04-20). Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490 .
manid 2207 Ed.: Sevilla: Colombina, 4-3-44 (1). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05. Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo.
manid 2426 Ed.: Sevilla: Colombina, 4-3-44 (2). Pere Posa, 1518-09-28. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
copid 1532 Ed.: Sevilla: Colombina, 6-3-7 (1502-11-18). Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet), traduït 1502 a quo .
copid 1615 Ed.: Sevilla: Colombina, 8-2-28 (1535-09-03). Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo .
manid 2425 Ed.: Sevilla: Colombina, 12-1-18 (19). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach, 1512 a quo - 1513-08 ad quem. Esteve Rollan, Judici e pronostic admirable de l'any de la nostra salut mdxiii fins en l'any mdxxiii, escrit 1513 a quo.
copid 1158 Ed.: Sevilla: Colombina, 12-5-23 (1495 ca.). Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424 .
manid 2047 Ed.: Sevilla: Colombina, 13-3-13. Barcelona: Dimas Ballester, et al., 1523-11-15. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1820 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (5). València: Lope de la Roca [?], per a Miquel Albert, 1485 [?]. Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem.
manid 2348 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (6). Barcelona: Duran Salvanyach, 1531-05-10. Desconegut, Confessional, escrit 1450 [?] - 1531 ad quem (ed.).
manid 2349 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (8). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515 ca.?. Gibert Nicolau, Forma donada als devots confrares de les deu Ave Maries per contemplar i loar la mare de Déu, escrit 1350 - 1371 cronologia de la dedicatària.
manid 2350 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (7). Barcelona[?]:, 1536 [?]. Desconegut, Consideracions molt útils i devotes, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2351 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (10). València: Duran Salvanyach, 1535-02-27. Confraria de la Mare de Déu del Roser, Butlla o confraria del saltiri apelat Rosari, escrit 1400 - 1535 ad quem (ed.).
copid 1550 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-3-6 (1493-01-11). Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem .
copid 1026 Ed.: Sevilla: Colombina, 118-6-33 (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 2347 Ed.: Sevilla: Colombina, 119-2-15 (2). Barcelona: Duran Salvanyach, 1527-09-04. Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04.
copid 1460 Ed.: Sevilla: Colombina (1548 ad quem). Desconegut, Preparacions per a ben viure e sanctament morir, escrit 1400 [?] - 1500 [?] .
copid 1365 Ed.: Sevilla: Colombina (1485 ca.). Desconegut, Tractat de pronosticació de la vida natural dels homes, escrit 1485 .
manid 2409 Ed.: Sevilla: Colombina. Barcelona:, 1501. Bernat Estruç, Poch repos sent qui parteix arribant, escrit 1501 ad quem.
References Tractat a: Dutton et al. (1990-91), El cancionero del siglo XV, c. 1360-1520 7:350-1
Tractat a: Vindel (1934), Los bibliófilos y sus bibliotecas. Desde la introducción de la imprenta en España hasta nuestros días (Conferencia dada en la Unión Ibero-Americana el día 26 de octubre de 1934) 16-8