Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 1446
Author Josep Perarnau
Title L'antic ms. 279 de la catedral de València, amb sermons de sant Vicent Ferrer, perdut durant la guerra del 1936-1939. Intent de reconstrucció
Source Butlletí de la Biblioteca de Catalunya
Date / Location X (1986) pp. 29-44
Source of Data for Witnesses cnum 786 MS: Vicent Ferrer, Quaresma predicada a València (1413), escrit 1413. València: Catedral, Ms. 273, 1413 a quo - 1500