Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1445
City and Library San Lorenzo de El Escorial BITECA libid 1002 Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number 39-IV-13 (6) | Antic iii-e-13
Imprint Barcelona 1526-02-15
Duran Salvanyach
Llàtzer Millà
Writing Surface Paper
Format Foli
Collation a2
Size pàgina 290 × 200 mm
Previous owners (in chronological order) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al marge inferior del f. a ii del primer imprès del volum: “Con este libro sirbio a su magestad el doctor Burgos de Paz vecino de Valladolid por prjncipio del mes de Otubre de 1574 años”)
Note desaparegut; es tractava originàriament d'un bifoli, del qual són visibles els talons, que fou arrencat i que era el sisè dels impressos aplegats dins d'aquest volum; podria identificar-se amb aquesta edició, per semblança amb altres aplecs d'edicions de textos legals semblants
References (most recent first) Reproducció de l'edició de les Corts de 1503, ed. 1526, exemplar Esc. 39-IV-13 (6) (2003)
Soriano (2003), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Avenoza (2001), Inspecció personal