Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1444
City and Library San Lorenzo de El Escorial BITECA libid 1002 Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number 29-V-2 (8)
Title of volume CONSTITVC. DE CATAL.
Imprint Barcelona 1513-05-06 (colofó)
Carles Amorós
Llàtzer Millà
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 2
Size pàgina 280 × 207 mm caixa 208 × 153 mm ([a i])
Font gòtica
Pictorial elements caplletres gravades amb decoració vegetal; al final escut de l'emperador i requadre amb gerros i plantes
Condition en bon estat
Binding en pell, del Monestir del s. XVI; talls daurats, amb la corona reial gravada en or i també el títol del volum, en tinta marró
Previous owners (in chronological order) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al f. 1 del volum: “Con este libro sirbio asu magestad el docgtor burg[os] de Paz. Vecino de Valladolid por principio del mes de Otubre de 1574 años”)
Note relligat juntament amb d'altres impresos
References (most recent first) Soriano (2003), Inspecció personal
Avenoza (2000), Inspecció personal