Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1442
City and Library Barcelona Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar
Collection: Call Number 150 | Antic Ms. 2403 223
Title [croni]ques de Bernat desclot
Caronicas, o, Conquestas | dels, dos | darrers Comtes de Barcelona | e dels primes quatre Reis de | Arago post Vnionen compostés/ e ordenades per en Bernat Desclot. En lo qual llibre se tracta llarga | ment de la presa de Mallorca com | consta de fol .17. fins en fol .33.
Copied 1400 ca. (Alturo, per als 96 folis de la primera part)   
1701 - 1720 (63 folis de la continuació)   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 186 (= 1-96 + 97-162 + 24)
Collation a-g12; reclams de quadern centrats al marge inferior i tancats dins d'un rectangle
Page Layout 2 columnes37/43 línies
Size pàgina 310 × 230 mm (f. 3)
caixa 230 × 170 mm
columna 230 × 82 mm
Hand gòtica bastarda dels volts del 1400 (ff. 1-97)mà del s. XVIII (ff. 97-162)
Pictorial Elements rúbriques en vermell; caplletres en vermell i blau alternant amb petita ornamentació
Condition volum format per 96 ff. en pergamí i 63 en paper, afegits al s. XVIII, per completar l'obra. Duu una foliació al verso centrada al marge superior en xifres romanes
Binding original, en pergamí
Previous owners P. Relles   (Nota: “Collegii Barcinonensis Soc. Jesu ex dono P. Relles. Es de la Biblioteca Catalana publica Episcopal de Barcelona”)
Barcelona: Col·legi de la Companyia de Jesús  
References Soriano (1998), Inspecció personal
Alturo i Perucho (1989), “[Ressenyes sobre alguns manuscrits]”, Millenium. Història i art de l'Església catalana 334 , n. reprod. un facsímil
Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 85 , n. Ms. C
Fàbrega i Grau (1964), “Inventario de los manuscritos de la Biblioteca Arzobispal del Seminario Conciliar de Barcelona”, Analecta Sacra Tarraconensia 286
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 527 , n. Ms. C
Internal Description Number of texts: 1