Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1432
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 352
Title Coronicas del mundo manuscripto en catalan
Copied 1451 - 1500   
   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 458 (= I + i-ccccliii + IV)
Collation 1-3812 392
Page Layout 30 línies
Size pàgina 290 × 215 mm (f. 3)
caixa 182 × 130 mm
Hand gòtica cursiva dextrògira molt personal
Watermark carro des dues rodes
Pictorial Elements Rúbriques algunes rúbriques en vermell, però la major part s'ha deixat sense fer
Caplletres: espais en blanc per a les caplletres
Altres: talls vermells
Other features Justificació: a punta seca
Perforacions: restes de perforacions rodones situades a prop dels marges
Reclams: horitzontals centrats al peu de la caixa
Signatures: de quadern alfanumèriques (ai, aii, [sense signar], [sense signar], aiii, aiiii) que van del quadern a al quadern z, seguides per signatures numèriques que es troben als 13 quaderns seguents (xvii, xviii, [sense signar], [sense signar], xix, xx)
Condition foliació antiga. El darrer plec del volum és un bifoli la segona part del qual està enganxada a la coberta
Binding posts de fusta recoberts de cuiro amb gofrats, restaurada; es tracta d'una relligadura del segle XVI amb un estel de David al centre del pla amb restes dels punts on es fixaven quatre bullons i les tanques. Típica dels llibres de Gil Sánchez Muñoz
Previous owners Gil Sánchez Munyoz  
Associated persons Anotacions de duu una anotació a les guardes de: Bernat Albertí (Mort 1471 d.)
Other associations Works cnum 616 MS: Gaucher de Dénain… Crònica universal (versió 2) (tr. Desconegut…), traduït 1431 ad quem. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 13, 1411 [?] - 1430 [?]
Other associations MSS or Printed Editions manid 1619 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 357. València:, 1418-05-01. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Guillem de Copons), traduït 1418.
Note notes marginals per la mateixa mà que copià el text. Una mà del segle XV ha escrit en un foli de guardes: “A tretze de marts a las quatre oras apres mitjgorn vingue trerratramol en tarol per dos vegadas”, ha ratllat aquest text i ha escrit més avall: “Digous a quatorze de marts any mccclxxi., a las quatre oras apres mijg jorn vjngue terratramol en tarol per tras veguades. Escrit per mj bernat albertj”.
References Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 96
Descrit per: Avenoza (1998), Inspecció personal
Tractat a: Sèneca et al. (1995), Tragèdies. Traducció catalana medieval amb comentaris del segle XIV de Nicolau Trevet 1:78
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 163-78
Tractat a: Wittlin (1962), “Les manuscrits dits del Papa Luna dans deux inventaires de la bibliothèque de Gaspar Johan Sánchez Munyoz à Teruel”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 2) 31
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 66
Catalogat a: Bohigas (1930-31), “El repertori de manuscrits catalans de la [Institució] Patxot. Missió de París. Biblioteca Nacional (1926-1927)”, Estudis Universitaris Catalans 197-207
Internal Description Number of texts: 3