Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1429
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number Inc. 489 | Antic CLXXV-3-9
Title Egidi de Roma | REGIMENT | DELS | PRINCEPS
Printed Barcelona ,  1480-11-02 by Nicholas Spindeler    for Joan Sa Coma (colofó)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 + 318 + 4 + I (els folis primer i darrer són guardes de la relligadura i els quatre que precedeixen i els altres 4 que segueixen al volum també són de paper modern)
Collation a2-10 b-r10 r-s10 s-z10 aa-ff10 gg1-9
Page Layout 32 línies (f. A iiii)
Size pàgina 265 × 190 mm (f. a iii)
caixa 173 × 113 mm
Font gòtica
Pictorial Elements Caplletres: espai en blanc per a les inicials de cada capítol
Condition al mancar la portada, manca el primer foli del quadern “a”, que té els restants signats ai-av (per aii-av), sense cap altra errada de signatures; edició sense foliar, exemplar en molt bon estat
Binding moderna, pell amb daurats, del s. XVIII?, amb cinc nervis al llom, que també té daurats; tall superior daurat
Previous owners Barcelona: Convent de santa Caterina   (segell amb la roda de santa Caterina a tinta al primer foli)
Joan Sacoma (Floruit 1450 [?] - 1520 [?])  
Note no inclou la declaració e explanació de vocables escurs. Exemplar sense anotacions de lectors
References Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1990), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 1 , n. 76
Tractat a: Prats (1983), Un vocabulari català a la versió del De Regimine Principum de Gil de Roma 32
Catalogat a: Blázquez Fraile (1945), Incunables de la Biblioteca Universitaria 73
Catalogat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 10
Tractat a: Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke (1928-81), Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin. Gesamtkatalog der Wiegendrucke 6 , n. 7220
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1883
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 154
Tractat a: Hain (1826-38), Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte tipographica inventa usque ab annum MD. typis expessi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur uel adcuratius recensentur , n. 110
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 14


Copy no. 1 BITECA  copid   1231
City and Library Barcelona Biblioteca Capitular de Barcelona
Collection: Call Number I-41
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 318 (= I + 316 + I) (els folis de guarda són fulls de pergamí amb notació musical i caplletres en vermell, el text és en llatí i està transcrit amb una lletra gòtica de forma)
Collation a2-10 b-n10 o1-9 p-r10 r-s10 s-z10 aa-ff10 gg1-9
Size pàgina 296 × 215 mm (f. ai)
Font gòtica
Pictorial Elements espai en blanc per a caplletres, sense decoració
Condition amb taques d'humitat i marges afectats pels bibliòfags, que no toquen el text. Manquen la portada i els ff. a1, o10 i gg10
Binding sense relligadura, es conserva protegit per una carpeta de cartró rígid
Note Inc. 41 a llapis, Inc. 1 segons la relació mecanografiada. Sense senyals de procedència, però amb anotacions marginals i esmenes a ploma als primers folis
References Avenoza (2004), Inspecció personal


Copy no. 2 BITECA  copid   1374
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat
Collection: Call Number Res. 4o 89
Title of volume REGIMENT | DELS | PRINCEPS […]
Writing surface Paper
Format Foli
State exemplar sense portada
Leaf Analysis ff.: 323 (= II + 318 + III)
Collation a2-9 b-r10 r-s10 s-z10 aa-ff10 gg1-9
Size pàgina 281 × 185 mm (f. a i)
Font gòtica
Pictorial Elements la primera caplletra, de set unitats de justificació, havia estat decorada a ploma i amb una certa gràcia, avui manca en haver estat retallada; calderons i caplletra en vermell, a ploma
Condition amb algunes taques d'humitat i brutícia als folis del començament i als del final; el ff. gg1 està subjectat amb un taló de paper, car en haver-se tallat el gg10 que era la seva parella i estava en blanc, va romandre solt; manca també el primer foli (portada)
Binding pergamí sobre cartó amb alguna taca de tinta; talls jaspiats en blau
Note sense anotacions de lectors ni indicacions visibles de procedència
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Marnierre (1999), Inspecció personal


Copy no. 3 BITECA  copid   1039
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 11-VII-26
Title of volume Egidi de Roma | Regiment | dels | Pinceps
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 3 + 1 + 2-319 + 1 + 3 + I
Collation a2-9 b-r10 r-s10 s-z10 aa-ff10 gg1-9
Size pàgina 279 × 188 mm (a iii)
Font gòtica
Watermark mà amb flor de sis pètals (al foli preliminar)
mà amb guantelet i flor de cinc pètals (al foli que segueix al text)
Pictorial Elements a l'espai deixat en blanc a l'edició s'han fet caplletres manuscrites i calderons en vermell, la primera il·luminada amb or i colors i la resta fetes a pinzell alternant el blau i el vermell, però sense decoració complementària
Condition el primer i darrer folis són guardes de la relligadura moderna; els altres tres folis de guardes inicials i finals també són moderns mentre que és antic el foli que precedeix al text, tot i no correspondre's amb el de l'edició. Exemplar sense portada i en excel·lent estat de conservació, tot i algunes taques d'humitat. Té una foliació moderna feta a llapis. Els folis a1 i gg10 han estat substituïts per d'altres folis antics
Binding moderna, artística ss. XIX-XX, pell sobre cartró amb daurats; talls gravats i daurats decorats amb cercles i motius vegetals; quatre nervis al llom també amb daurats
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/8563http://cataleg.bnc.cat/record=b1826714~S13*cat vist 2017-05-29 vist 2017-05-29
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Avenoza (1995), Inspecció personal
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 55 , n. 29


Copy no. 4 BITECA  copid   1250
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number Bon. 7-IV-5
Title of volume Roma | Regiment | dels Princeps
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 329 (= I + 3 + 1 + 2-319 + 1 + 3 + I) (els folis inicial i final són les guardes de relligadura; també són moderns els tres folis que obren i tanquen el volum i són antics el foli preliminar i el final, tot i que de paper diferent al del volum)
Collation a9 b-r10 r-s10 s-z10 aa-ff10 gg1-9
Size pàgina 284 × 204 mm (f. a i)
Font gòtica
Watermark columna amb creu (f. 319)
Pictorial Elements espais en blanc per a les caplletres de set, quatre i dues unitats de pauta
Condition volum sense portada i el foli final que era en blanc, amb alguns folis restaurats, amb taques d'humitat i de fongs als marges
Binding moderna, gravada en pell marró sobre taula, de luxe, amb daurats al teixell, llom amb cinc nervis i daurats a l'interior de les cobertes; al peu del llom en daurat s'indica la ciutat i la data d'edició; talls vermells
Previous owners Isidre Bonsoms i Siscart, bibliòfil  
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/8563http://cataleg.bnc.cat/record=b1826714~S13*cat vist 2017-05-29 vist 2017-05-29
References Biblioteca de Catalunya (1990), Catàleg de sala (fitxer)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Marnierre (1998), Inspecció personal
Escobedo (1996), Typographica. L'edició catalana, del llibre incunable al 1939 23 , n. 3
Avenoza (1995), Inspecció personal


Copy no. 5 BITECA  copid   1043
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call Number Sig. Bib. Inc. 139
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 323 (= III + 320) (volum sense foliació)
Collation a-r10 r-s10 s-z10 aa-ff10 gg9
Size pàgina 302 × 213 mm (f. a i)
caixa 178 × 112 mm
Font gòtica
Watermark canelobre amb creu (guardes)
Pictorial Elements espai en blanc per a inicials, al f. ai miniatura representant un escut amb un castell de tres torres sobre fons blau, la mateixa que es troba a l'incunable 341 d'aquesta biblioteca
Condition volum en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat i forats de bibliòfags; les guardes són en blanc
Binding pergamí flexible en mal estat; llom totalment desfet, del qual només queda la part inferior, amb la signatura
Previous owners Ciutat de Mallorca: Convent de Sant Domènec   (ex-libris als ff. ai i 320: “De S. Domingo”)
Associated persons vist per: Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
References Sabaté (2003), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
García Pastor (1951), Catálogo de incunables de la Biblioteca Pública de Palma de Mallorca 103 , n. 219
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 22:213


Copy no. 6 BITECA  copid   1391
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/1358 | Antic I-1358
Title of volume Epistola de frare Egidi roma al Rey de França
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 324 (= II + 320 + II)
Collation a2-10 b-r10 r-s10 s1-4,6-10 t-z10 aa-gg10
Size pàgina 265 × 190 mm (a iij)
caixa 175 × 111 mm
Font gòtica
Watermark columna columna (a iij, d iv, f v, aa ij, gg vij, etc.)
Pictorial Elements Altres: lletres de guia en l'espai destinat a les caplletres
Condition en bon estat
Binding cuir sobre fusta, embolcallat per una funda de tela sobre cartó, amb els talls daurats
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000106002&page=1 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Grapí (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 590


Copy no. 7 BITECA  copid   1041
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/2341 | Antic I-2341
Title of volume Regiment de princeps
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 323 (= III + 1-318 + II)
Collation a9 b-r10 r-s-s10 u-z10 aa-gg10 t9 (32 quaderns de deu folis, tret del primer i del 21è que són de 9 ff.)
Page Layout 1 columnes (32)
Size pàgina 278 × 192 mm (f. aiii)
caixa 172 × 112 mm
Font gòtica
Watermark columna (semblant a Briquet 4346)
Pictorial Elements Altres: caplletres i calderons en vermell i blau; alguns espais en blanc per a les caplletres
Condition en bon estat de conservació; algunes restes d'humitat
Binding moderna, en pergamí; tall vermell
Previous owners Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil   (Ex-libris al f. 1)
Anton Sicardo   (Nota al tercer foli de guarda: “De Don Anton Sicardo”)
Salvador Julià, mercader   (Nota al foli primer de guarda: “Es de Salvador Julià Mercader. la llegit”)
Note Segons el Rep. Hist. Cienc. Ecles. (V, p. 117) l'edició fou feta a Barcelona, per Johan Rosenbach, alamany, en 1492. Edició amb les glosses; manca L'explanació dels vocables obscurs; anotacions marginals d'un lector posterior, sobretot a l'inici de l'obra
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000106002&page=1 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 590


Copy no. 8 BITECA  copid   1042
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call Number Incunabula:: sense signatura
Title of volume Egidi de Roma || Regiment | dels | Princeps || Barcelona MCCCCLxxx
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 328 (= V + 1-318 + V)
Collation a2-10 b-r10 r-s10 s-z10 aa-ff10 gg1-9
Size pàgina 257 × 187 mm (f. 3)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal, espai en blanc per a caplletres, però al f. 9v, a ploma, s'ha dibuixat una caplletra molt senzilla
Condition manca la portada; exemplar restaurat, amb la coberta completament despresa, amb algunes taques d'humitat. Errades a les signatures: al primer quadern manca la signatura a v, la resta és com a l'exemplar principal
Binding en pell de color morat amb lleugera decoració amb daurats, al llom amb quatre nervis, amb decoració vegetal també daurada; talls daurats. Es conserva dins d'una caixa
Previous owners Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís   (ex-libris al foli 1: “Es de la Bibca Mariana del Convto [de Sn Francco de Barcelona]”)
Note al f. 5v de guardes estampat en núm. 18610; algunes anotacions marginals de lectura
References Reproducció de la relligadura (llom) i del foli amb l'ex-libris del Regiment de Prínceps d'Egidi de Roma de la Hispanic Society (2005-01)
Soriano (2005), Inspecció personal
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. A-90


Copy no. 9 BITECA  copid   1040
City and Library Osca Biblioteca Pública Provincial
Collection: Call Number I/A-109
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 220
Collation e7-10 f-r10 r-s10 s-u10 x8 y5/6t8-10 z-aa10 bb5/6-9
Size pàgina 295 × 200 mm (f. 2)
caixa 175 × 110 mm
Font gòtica
Pictorial Elements inicials i calderons manuscrits en blau i vermell, sense decoració; tocs de vermell en algunes lletres
Condition manquen els folis inicials 1-36 i d'altres al quadern “y” i al final, on els folis en part estan trencats. Volum afectat per bibliòfags que afecten la lectura
Binding mitja relligadura en cuir, ferros en sec mossàrabs; restes de tanques metàl·liques; en mal estat, del pla posterior només en resta un bocí
Previous owners Roda de Isábena: Catedral   (f. 1 i foli de guarda de pergamí: “olim Catedral de Roda”)
Osca: Biblioteca del Instituto y Provincia de Huesca   ( N. 112. Est. 93. Tab. 2a) (ex-libris a l'interior de la coberta anterior: “BIBLIOTECA del INSTITUTO Y PROVINCIA de HUESCA. N. 112 Est. 93. Tab. 2a”)
Note algunes anotacions marginals en tinta vermella, d'altres en tinta negra que demostren l'ús que es feu del volum; algunes proves de ploma. Al peu del f. τC10, en referència a un passatge del text, hi ha aquesta curiosa anotació: “legireu senor Ariston damunt ala caldexeta roga com vos abreu de regir en lo tems esdeuinidor y com abeu de estar preuist en los studis, car ayxi com lo qui endreça fabes roges y piñons confits. qui vos apuntara molt be lo negosi lo estillat yo us fodo vos y voyme y sert que us tinc tan entrabejat en lo meu cor com la barra de la porta. Finis ano 1594”. Al foli de guarda de pergamí, enganxat a la coberta anterior hi ha diverses proves de ploma
References Avenoza (1999), Inspecció personal
Montiel (1949), Incunables de la Biblioteca Pública Provincial de Huesca. Catálogo descriptivo y anotado 107-9 , n. Inc. 49


Copy no. 10 BITECA  copid   1044
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call Number Rés. *E. 78
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 318 + I
Collation a9 b-r10 r-s10 s-z10 aa-ff10 gg9
Size pàgina 285 × 207 mm (f. aiii)
Font gòtica
Watermark columna (ff. a v-gg ix)
Pictorial Elements en tinta vermella o blava, es veuen caplletres de quatre unitats de pauta i calderons, fets a mà. Al f. a i es veu la caplletra inicial afiligranada, de set unitats de pauta, en blau, vermell, verd i daurat
Condition exemplar en bon estat de conservació, amb taques d'humitat
Binding enquadernació moderna en pergamí sobre cartó
History of volume Adquirit 1840
Previous owners Paris: Bibliothèque Royale   (ex-libris de la “Bibliothèque Royale”)
Note anotacions marginals en el verso dels ff. a i, e i, k ii, r vi
References Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Delteil et al. (1918-34), Annuaire de ventes de livres. [Manuscrits. Relivres armoriées]. Guide du Bibliophile et du livraire 141:62
Pellechet (1897-1909), Catalogue général des incunables des Bibliothèques publiques de France , n. 71


Copy no. 11 BITECA  copid   1045
City and Library San Marino Henry E. Huntington Library
Collection: Call Number 84485 | Antic PR 9547.67 X | FOLIO; 5140
Title of volume REGIMENT | DELS | PRINCEPS
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 320 + II
Collation a2-10 b-r10 r-s10 s-z10 aa-ff10 gg1-9
Size pàgina 279 × 204 mm (a. a iiii)
Font gòtica
Pictorial Elements Caplletres: manuscrites, alternen blau i vermell, de tipus semiuncial, la primera al f. a i amb filigrana en blau i vermell
Calderons en vemell (a les rúbriques)
Condition sense foliar, en molt bon estat, llevat d'alguns forats de cucs i taques d'humitat que no afecten el text
Binding moderna, en pergamí
Previous owners Bibliotheca Richteriana   (ex-libris imprès a l'interior de la coberta anterior: “BIBLIOTHECA RICHTERIANA”)
Note anotacions a llapis, modernes, al primer foli de guardes, sobre les referències que l'edició té als repertoris d'incunables; a la guarda final anotacions en alemany (amb la data de 3.IX.1908) i anglès. Amb algunes anotacions marginals, al f. k2v, per exemple, al merge de la taula de la tercera part del llibre, s'ha afegit el títol del capítol iv, omès a l'índex, per mà contemporània
References Descrit per: Faulhaber (2004), Inspecció personal
Tractat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. A-90
Catalogat a: Mead (1937), Incunabula in the Huntington Library 233 , n. 5140


Copy no. 12 BITECA  copid   1046
City and Library Tarragona Biblioteca Pública
Collection: Call Number Foguet:: Inc. 194
Title of volume XIMENES | Regimen | de | Princeps
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: [1-278] (no numerats)
Collation c-r10 r-s10 s-z10 aa-ff10 gg8
Size pàgina 273 × 194 mm (f. c i)
Font gòtica
Pictorial Elements caplletres i calderons manuscrits, en vermell
Condition manquen els quaderns a, b més els dos darrers folis de gg. Taques d'humitat i de brutícia. Volum sense guardes
Binding antiga en pergamí sobre cartó, amb marques d'aigua als talls
Previous owners Ramón Foguet y Foraster (Canonge)   (a l'interior de la coberta, una enganxina impresa diu “Ex Biblioteca Raymundi Foguetii CANONICI S.E.TARRACONENSIS”)
Note anotacions manuscrites, per exemple al f. k ii. Al primer foli conservat s'ha enganxat un petit paper, on es descriu el contingut del volum
References Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Domínguez Bordona (1961), “Incunables de la Biblioteca de Tarragona”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 82


Copy no. 13 BITECA  copid   1047
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call Number MEV::
Format Foli
Note exemplar no localitzat al fer el catàleg, esmentat però al Gesamtkatalog der Wiegendrucke. No localitzat encara al 2007
References Avenoza (2007), Inspecció personal
Soriano (2006), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Altés i Aguiló et al. (2000), Catàleg dels incunables de la Biblioteca Episcopal de Vic 20 , n. 2


Copy no. 14 BITECA  copid   1230
City and Library Vilanova i la Geltrú Biblioteca-Museu Balaguer
Collection: Call Number 1 “C” Inc. /3
Title of volume Regiment | dels | Princeps | per | Frare Egidi Romà || Nicolau Spindeler | Barcelona | Mcccclxxx
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1 + i-cxlix
Collation a2-8 b-r10 r-s10 s-z10 aa-ff10 gg1-9
Size pàgina 215 × 162 mm (f. a iii)
Font gòtica
Watermark columna amb creu
Pictorial Elements les primeres caplletres han estat executades a mà, amb tinta de colors avui esvaïts (blau i verd); espai en blanc per a la resta de caplletres
Condition exemplar sense foliar; sense errades a les signatures de quadern. Sense portada, manquen els ff. primer i darrer del primer quadern i el foli final, que era en blanc. Exemplar molt guillotinat; es conserva al començament un foli original, amb les dimensions reals de l'imprès (segons una anotació a llapis, feta per Bofarull). Algunes taques d'humitat i de tinta i nombrosos forats de bibliòfags que afecten a les signatures de quadern, especialment als quaderns “f-l” i també a algunes paraules de la darrera línia d'uns pocs folis
Binding pergamí sobre cartró amb els talls tintats de vermell
Previous owners Saragossa: Biblioteca particular  
Francesc de Bofarull i Sans, arxiver   (price: 60 reales) (f. I prel.: “Francisco de Bofarull. Lo compre por 60 r., procede de una biblioteca particular de Zaragoza”, escrita llapis)
Víctor Balaguer, escriptor   (f. I prel. anotació a ploma de F. de Bofarull: “A su bondadoso amigo Excmo. Sr. D. Victor Balaguer en testimonio de respetuoso cariño. Francisco Bofarull y Sans”)
Note no té anotacions de lectors
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Biblioteca-Museu Balaguer (2003), Catàleg dels impresos de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer