Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1427
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number R.I.8
Copied 1391 - 1400 (A. Pérez Mingorance)   
1430 (M. Prats)   
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 220 (= 6 + 1-209 + 3 + 2)ff.: i-ccxxiv (fol. ant.)
Collation [1-17]12 [18]8
Page Layout 2 columnes38/40 línies41 línies (f. iiij)
Size pàgina 400 × 280 mm (f. iiij) (Pérez Mingorance)
caixa 257 × 182 mm
columna 257 × 79/78 mm
Hand gòtica bastarda de bona factura, lleugerament inclinada a la dreta només al primer foli
Watermark basilisc (als ff. 1-48,) (semblant a Briquet 2632, Ferrara: 1390;)
muntanya de tres cims amb creu (als ff. 49-212,) (semblant a Briquet 11680, Firenze: 1382-83)
Pictorial Elements Caplletres: la primera inicial en vermell, amb una orla il·luminada i miniada, amb decoració a ploma; les caplletres alternen blau i vermell amb decoració a ploma
Calderons en blau i vermell
Rúbriques en vermell
Il·lustració una rosa dels vents dibuixada a ploma amb els noms en tinta vermella (un cop acabat el text, a l'espai en blanc del foli ccxxivr)
Tinta de color marró fosc, de vegades gairebé negra
Other features Justificació: a punta seca, sense línies de guia per als renglons
Perforacions: es veuen menudes perforacions rodones als marges, molt a prop del tall, arrenglerades a les línies de justificació
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Reclams: horitzontals centrats, alguns decorats amb un traç vermell
Condition la foliació original, en xifres romanes, salta del cviiii al cxx, sense que hi manqui text; els sis folis inicials i els dos finals, en blanc, pertànyen a la relligadura, i hi ha tres folis en blanc al final del text que formen part del darrer quadern de l'obra. En bon estat de conservació
Binding del s. XVI, en pell, de la Biblioteca del Escorial, una mica malmesa
Previous owners Santes Creus: Biblioteca del Monestir [?]   (Pérez Mingorance creu probable que fóra d'aquest monestir d'on obtinguera el Ms. el Conde-Duque, a partir de les observacions del estudiós d'aquella Biblioteca, G. de Andrés; seria, per tant, el còdex que va veure a Santes Creus el Pare Villanueva)
Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares   ( 23-2) 1645 ad quem
Associated persons Altres segons aquesta còpia la traducció es feu per a: Jaume d' Aragó i Entença, Comte d'Urgell [1328 - 1347] [?](Wittlin, pensa que aquesta dedicatòria marca una data potser massa primerenca per a la traducció (abans de 1347))
References Tractat a: Wittlin (1988), La revisió lingüística de l'antiga traducció catalana del Regimine principum d'Egidi Romà publicada el 1480 pel mestre Aleix de Barcelona 111
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (1999), Inspecció personal , n. Ms. E
Tractat a: Prats (1983), Un vocabulari català a la versió del De Regimine Principum de Gil de Roma 31 , n. Ms. E
Tractat a: Andrés (1972-73), “Historia de la biblioteca del Conde-Duque de Olivares y descripción de sus códices”, Cuadernos Bibliográficos 136
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 74-6 , n. 151
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 35 , n. 54
Descrit per: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España
Internal Description Number of texts: 1