Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1423
City and Library Paris BITECA libid 1246 Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call Number Rés. *E. 103
Title of volume Regim | en de | Princi | pes | y | Ciuda | des | por el Re Franc | Xime | nez | en Valen | cia
Imprint València 1484
Lambert Palmart
Writing Surface Paper
Format Foli gran
Leaf analysis ff.: II + 205 + IV
Collation a7 b-z8 A-B8 C6
Size pàgina 382 × 361 mm (f. b i)
Font gòtica
Watermark tisores (ff. a i-a v) anell amb flor (ff. a vii-C iv)
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal. De tota manera, algunes crides de lectura es troben decorades amb figures grotesques
Condition taques d'humitat i de brutícia. Entre la primera i la segona guarda hi ha quatre talons de folis arrencats (que deurien ser en blanc). Manca el f. 1 que era en blanc
Binding en pergamí sobre paper amb tanques de corda
Previous owners (in chronological order) Onofre Esquerdo (nota en la segona guarda anterior)
Note crides de lectura i notes marginals a ploma, per exemple, als ff. d i-d iiv. A la segona guarda en posició anterior: “Primer volumen yntitulat Regiment de Princeps y de Comunitats, apelat Christia Compost y Ordenat per Lo molt Reueren Mestre francesc eximenes mestre en sacra tehologia frare Menor digne Patriarcha Alexandri del Orde del glorios sent francesch; empremtat en Valencia en 15 de Març de 1884, es de Onofre Esquerdo”. Una altra nota a la segona guarda posterior: “O humana seguretat passant totes les altres per ambicio de coses terrenals desiam primacies ab Reys e temporals Senyors […] liberalment e abundant nos pot donar y aixiu acostuma”
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal