Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1404
City and Library Copenhaguen Kongelige Bibliotek
Collection: Call Number Gammel Kongelig Samling 432
Title Ant. | Panormita | Poematum et | Prosarum liber
Copied 1455 ca. - 1500 (copia obres llatines de A. Beccadelli, el Panormita)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-155 + VI (foliació moderna a llapis en xifres aràbigues)
Collation 18 2-34 4-1310 148 15-178; aquesta col·lació només considera els ff. 1-154
Page Layout 2 columnes (ff. 3-5v) 1 columnes (la resta dels folis)32 línies (f. 3ra) 36 línies (f. 9)
Size pàgina 277 × 209 mm (f. 3)
caixa 208 × 136 mm
columna 208 × 50 mm (f. 3ra)
pàgina 277 × 211 mm (f. 9)
caixa 225 × 125 mm
Hand itàlica (als ff. 2-73v) itàlica d'una altra mà (als ff. 77-153v)
Watermark corn de caça (als ff. 2-15 i 47-139,) (semblant a Briquet 7686, Venezia: 1426-34, Napoli: 1414-35, Udine: 1425, Holanda: 1427, Firenze: 1427-35, Pisa: 1430, Baviera: 1436, Lucca: 1438-45, Bordeaux: 1431;)
columna (al f. 8 i a les guardes posteriors,) (s'acosta a Brique‡t 4361, Narbona: 1488, var. Sud de França: 1494;)
escala (als ff. 18-44 i 145-152,) (semblant a Briquet 5908, Roma: 1457-61, Napoli: 145-68, Firenze: 1462)
Pictorial Elements Caplletres: espais per a les caplletres
Other features Justificació: pautat tabeliònic, tan sols als marges verticals (als ff. 1-16)
Justificació: a punta seca
Perforacions: no es veuen
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (als ff. 77-153v)
Reclams: tan sols en alguns quaderns es veuen reclams verticals a la dreta del marge inferior
Signatures: sense signatures alfanumèriques
Condition són en blanc els ff. 6v-8v, 16r-v, 56v, 74r-76v, 123r-124v i 155r-v; aquest darrer foli ha estat numerat, a diferència de les guardes que immediatament el segueixen; als vint primers folis, marge inferior dret esbocinat, sense afectar el text
Binding moderna, en pergamí sobre cartó
Associated persons Altres inclou cartes catalanes datades a Barcelona, octubre de 1463, adreçades a: Pius II, Papa [1458 - 1464]
Associated Texts Conté després de les poesies catalanes: texid 2790 Desconegut, Mi senyor rey de Castilla, escrit 1462 - 1463 castellà
Note a la part interior de la coberta imprès es veu un segell amb la llegenda “BIBLIOTHECA REGIA HAFNIENSIS”; això mateix també és escrit a ploma al mateix lloc
References Facsímil: Microfilm del ms. GL Kgl. Samling 432 2 de la Biblioteca Reial de Copenhaguen (2002)
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Coll i Alentorn et al. (1991), Historiografia 41
Catalogat a: Fàbrega i Grau (1948), “Manuscritos españoles en bibliotecas extranjeras. I. La Biblioteca Real de Copenhague”, Hispania Sacra 190
Catalogat a: Jorgensen (1926), Catalogus Codicum Latinorum medii aevi Bibliothecae Regiae Hafniensis 386-7
Internal Description Number of texts: 3