Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1402
City and Library Madrid BITECA libid 1005 Biblioteca Nacional de España Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/10833 | Antic R-10833
Title of volume MANUEL DIEZ | ARTE DE MENESCALIA
Imprint Barcelona 1515-02-15
Johannes Rosenbach
Writing Surface Paper
Format 4t
Leaf analysis ff.: 140 (= III + i-xxj + i,vii + ii-cviii + 4 + III) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a3/4 b3/3 c4/1 A1/1 a3/4 b-h8 i3/3 k8 l2/4 m2/3 o4 p4
Page Layout 1 columnes (f. 2 (del pròleg))
Size pàgina 214 × 146 mm (f. 2 (del pròleg)) caixa 166 × 100 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (en general al cos del volum)
Pictorial elements gravat d'un cavall al verso del primer foli imprès, i en el foli signat p2; caplletres de tres unitats de pauta (no decorades), i de cinc unitats de pauta (amb decoracions vegetals); tinta vermella en algunes rúbriques
Condition manquen els ff. 4, 12 i 13 del pròleg, i 66, 71, 81, 92-93; manquen també, del quadern “p”, els ff. p1 i [p6], no numerats; manquen, a més, els folis de les Preguntes, tret dels ff. 1 i 7, situats en aquesta còpia just abans del prohemi del Tractat de l'Art de menescalia; altrament, el primer foli, amb la portada, és un retall del text imprès enganxat a un foli modern; cap error en la numeració dels folis; taques de brutícia (vid. f. 45v, tacat de tinta)
Binding moderna, en pell, amb ferros daurats, llom de cinc nervis i teixell vermell
Previous owners (in chronological order) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris)
Note xifra “356”, escrita a llapis en el primer foli de guardav; nota en el tercer foli de guardav: “Barcelona, por Johan Rosenbach en 1515”
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 240 , n. 583